Zoeken
  1. Gebruik een bungalow in strijd met bestemmingsplan?

Gebruik een bungalow in strijd met bestemmingsplan?

In de gemeente Noordwijkerhout is het bungalowpark Dunimar gevestigd. Op nog geen 1.500 meter daar vandaan ligt bungalowpark Sollasi.In het bestemmingsplan "Buitengebied 1981" van de gemeente Noordwijkerhout is het terrein van Dunimar bestemd voor de uitoefening van een motelbedrijf. Echter, op 20 april 1999 is aan de rechtsvoorganger van Dunimar een bouwvergunning verleend voor de bouw van een motelbedrijf, waaronder onder andere 120 bungalows. Uiteindelijk zijn er 90 bungalows gerealiseerd....
Artikel | 22 april 2016 | Dirkzwager
In de gemeente Noordwijkerhout is het bungalowpark Dunimar gevestigd. Op nog geen 1.500 meter daar vandaan ligt bungalowpark Sollasi.

In het bestemmingsplan "Buitengebied 1981" van de gemeente Noordwijkerhout is het terrein van Dunimar bestemd voor de uitoefening van een motelbedrijf. Echter, op 20 april 1999 is aan de rechtsvoorganger van Dunimar een bouwvergunning verleend voor de bouw van een motelbedrijf, waaronder onder andere 120 bungalows. Uiteindelijk zijn er 90 bungalows gerealiseerd.

Buurman Sollasi was daar niet zo gelukkig mee en heeft het college van B&W van Noordwijkerhout verzocht om handhavend op te treden tegen het gebruik van de bungalows op het perceel. Voor de Afdeling Bestuursrechtspraak kwam in laatste instantie de vraag aan de orde of de gemeente inderdaad handhavend kon optreden tegen het gebruik van de bungalows op Dunimar. De Afdeling beantwoorde die vraag ontkennend.

De gemeenteraad van Noordwijkerhout had namelijk een zogenaamde beheersverordening opgesteld speciaal voor de Ruigenhoekerweg/Bungalowpark Dunimar. In die beheersverordening is echter een onduidelijkheid geslopen. Er wordt namelijk in het eerste artikel bepaald dat uitsluitend bestaand gebruik is toegestaan dat niet in strijd is met het bestemmingsplan. Daar staat echter tegenover dat in een ander artikel is bepaald dat de bestaande bouwwerken mogen worden gebruikt overeenkomstig het bestaande gebruik zoals dat is aangegeven op de bij de beheersvorm behorende inventarisatiekaart. Op deze inventarisatiekaart zijn zowel de modelfunctie als de bungalowfunctie aangegeven.

Anders dan de rechtbank, oordeelt de Afdeling dan ook dat de gemeenteraad met de beheersverordening de bestaande, feitelijke situatie positief heeft willen bestemmen. De Afdeling is dan ook, anders dan de rechtbank, van oordeel dat het gebruik dat van de bungalows wordt gemaakt, niet in strijd is met de beheersverordening en om die reden was het college ook niet bevoegd om handhavend op te treden tegen dit vermeende strijdige gebruik.

Afronding
Deze uitspraak is een goed voorbeeld van hoe een concurrent door middel van een verzoek tot handhaving kan optreden tegen een, hem onwelgevallig, gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan c.q. de beheersverordening. Wilt u meer informatie over bestemmingsplannen, handhavend optreden of een beheerste woning? De specialisten van Leisure & Hospitality staan u graag bij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mr. Charlotte Raaimakers, advocaat Leisure & Hospitality te Nijmegen.