Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Geen exploitatieplan indien gecontracteerd met alle eigenaren van gronden voor aangewezen bouwplannen.

Geen exploitatieplan indien gecontracteerd met alle eigenaren van gronden voor aangewezen bouwplannen.

In haar beroep tegen een bestemmingsplan van de gemeente Hengelo (O) had de grondeigenaar aangevoerd dat zij eigenaar is van gronden in het exploitatiegebied, maar dat zij geen grondexploitatieovereenkomst met de gemeente heeft gesloten. Volgens de eigenaar had de raad dan ook een exploitatieplan moeten vaststellen.De Afdeling oordeelt in zijn uitspraak van 18 augustus 2010 (LJN: BN4290) dat art. 6.2.1 Bro bezien in samenhang met art. 6.12, eerste en tweede lid Wro alsnog moet worden uitgeleg...
Auteur artikelHanna Zeilmaker
Gepubliceerd23 augustus 2010
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
In haar beroep tegen een bestemmingsplan van de gemeente Hengelo (O) had de grondeigenaar aangevoerd dat zij eigenaar is van gronden in het exploitatiegebied, maar dat zij geen grondexploitatieovereenkomst met de gemeente heeft gesloten. Volgens de eigenaar had de raad dan ook een exploitatieplan moeten vaststellen.
De Afdeling oordeelt in zijn uitspraak van 18 augustus 2010 (LJN: BN4290) dat art. 6.2.1 Bro bezien in samenhang met art. 6.12, eerste en tweede lid Wro alsnog moet worden uitgelegd dat de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat voorziet in een of meer aangewezen bouwplannen kan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, indien de gemeente grondexploitatieovereenkomsten heeft gesloten met alle eigenaren van gronden waarop het bestemmingsplan aangewezen bouwplannen mogelijk maakt.


In dit geval was het oppervlak van de gronden van de eigenaar met de bouwbestemming voor een woon-werkgebouw zodanig beperkt van omvang, dat daarop niet zelfstandig een aangewezen bouwplan kan worden gerealiseerd. Bovendien was voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan wel een grondexploitatieovereenkomst gesloten met de eigenaar van de overige gronden waarop het bestemmingsplan de realisatie van het woon-werkgebouw mogelijk maakt.
Gelet hierop heeft de raad het standpunt mogen innemen dat het kostenverhaal anderszins was verzekerd, en was het besluit van de raad om geen exploitatieplan vast te stellen, in overeenstemming met art. 6.12 Wro.