Zoeken
  1. Geen overgangsregeling wijziging cultuurbeleid

Geen overgangsregeling wijziging cultuurbeleid

De Tweede Kamer heeft op 14 februari 2012 de wijziging op het cultuurbeleid aangenomen. Daarmee heeft staatssecretaris Zijlstra de eerste stap richting de wetswijziging gezet. De moties Van der Ham en Bosma zijn beiden verworpen. Dit is voor de cultuursector respectievelijk slecht en goed nieuws.Motie Van der HamDe motie Van der Ham bepleitte juridisch advies over de vraag of de gekozen snelheid van invoering van het nieuwe cultuurstelsel na aanvaarding stand zal houden bij eventuele juridisc...
Artikel | 15 februari 2012 | Jokelien Brouwer-Harbach
De Tweede Kamer heeft op 14 februari 2012 de wijziging op het cultuurbeleid aangenomen. Daarmee heeft staatssecretaris Zijlstra de eerste stap richting de wetswijziging gezet. De moties Van der Ham en Bosma zijn beiden verworpen. Dit is voor de cultuursector respectievelijk slecht en goed nieuws.

Motie Van der Ham

De motie Van der Ham bepleitte juridisch advies over de vraag of de gekozen snelheid van invoering van het nieuwe cultuurstelsel na aanvaarding stand zal houden bij eventuele juridische aanvechting, teneinde extra kosten te voorkomen. Met name voor grote instellingen kunnen door de wets- en beleidswijziging problemen ontstaan in langdurige afspraken die op grond van de basisinfrastructuur zijn gemaakt. De snelheid van invoering brengt mogelijk extra frictiekosten met zich, hetgeen uiteindelijk op het conto van de Rijksoverheid zal komen. Veel instellingen zijn niet vermogend genoeg om bijvoorbeeld de kosten van ontslagregeling zelf te dragen. Zeker niet indien het in zogenaamde B3 stichtingen gaat, die eigen risico drager zijn met betrekking tot de WW-lasten. Deze frictiekosten zullen waarschijnlijk voor een groot deel door de overheid bekostigd worden. Een snelle invoering bespaart subsidies, maar levert veel frictiekosten op.

Van der Ham refereerde aan de problematiek over de WWIK, zie ook mijn eerdere bijdrage. De rechter hield de snelle afschaffing van de WWIK tegen en gelaste een overgangsregeling. Het is afwachten of de Eerste Kamer het huidige wetsvoorstel aanneemt. Dat staat zeker niet vast.

Motie Bosma

De motie Bosma is eveneens verworpen. Dat is het goede nieuws voor de cultuursector. Bosma stelde voor de eigen inkomstennorm voor culturele instellingen te verhogen tot 50%. Deze norm is zodanig hoog, dat vermoedelijke vele instellingen het niet zouden overleven. Met vele ontslagen tot gevolg. De voorbereidingen voor reorganisaties hoeven vooralsnog niet te worden opgeschroefd naar een hoge niveau van krimp.