Zoeken
  1. Gegevens ouderdomspensioen bij echtscheiding

Gegevens ouderdomspensioen bij echtscheiding

Het uitgangspunt bij echtscheiding (of bij ontbinding geregistreerd partnerschap of bij scheiding van tafel en bed, hierna niet apart vermeld) is dat beide ex-echtgenoten recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk door hen beiden is opgebouwd. De regels hiervoor zijn opgenomen in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.Als men in een echtscheidingssituatie zit, zijn ouderdomspensioenaanspraken veelal niet het eerste dat ex-echtgenoten willen regelen. L...
Artikel | 29 april 2014 | Dirkzwager
Het uitgangspunt bij echtscheiding (of bij ontbinding geregistreerd partnerschap of bij scheiding van tafel en bed, hierna niet apart vermeld) is dat beide ex-echtgenoten recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk door hen beiden is opgebouwd. De regels hiervoor zijn opgenomen in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Als men in een echtscheidingssituatie zit, zijn ouderdomspensioenaanspraken veelal niet het eerste dat ex-echtgenoten willen regelen. Logisch; men vindt de gevolgen van de echtscheiding voor het hier en nu op dat moment belangrijker (zoals bijvoorbeeld voor de woning, kinder- en partneralimentatie en het ouderschapsplan).

Als weinig aandacht is besteed bij echtscheiding aan het door de ex-echtgenoten opgebouwde ouderdomspensioen, hoeft dit in de praktijk geen problemen op te leveren als de ex-echtgenoten in een standaardsituatie zitten (bijvoorbeeld geen afwijkende afspraken bij huwelijksvoorwaarden of buitenlands pensioen) en de ex-echtgenoten (al dan niet via hun advocaat) hun echtscheiding in elk geval binnen 2 jaar na de echtscheiding gemeld hebben aan de pensioenuitvoerder(s) waarvan sprake was bij beide ex-echtgenoten tijdens hun huwelijk. Deze melding kan gedaan worden via het formulier dat via de overheid is te vinden op  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/documenten-en-publicaties/formulieren/2009/10/06/formulier-mededeling-van-scheiding-in-verband-met-verdeling-van-ouderdomspensioen.html

Het gevolg van het correct doen van deze mededeling aan de pensioenuitvoerder is dat de ex-echtgenoten te zijner tijd zijn/haar deel van het ouderdomspensioen bij de betreffende pensioenuitvoerder beiden apart en rechtstreeks krijgen uitbetaald door deze pensioenuitvoerder; dus niet alleen degene die het betreffende ouderdomspensioen heeft opgebouwd.  De pensioenuitvoerder rekent bovendien ook het concrete aandeel/bedrag in het ouderdomspensioen voor beide ex-echtgenoten uit. De ex-echtgenoten hoeven dan niet bij het ingaan van het ouderdomspensioen, vaak vele jaren na de echtscheiding, alsnog hierover afspraken maken.

Zijn de afspraken over ouderdomspensioen indertijd niet correct geregeld en doorgegeven middels voornoemd formulier, dan moet een ex-echtgenoot bij de pensioenleeftijd zijn/haar recht op ouderdomspensioen “gaan halen” bij de ander. Het recht op het verkrijgen van zijn/haar aandeel in het ouderdomspensioen is dan niet vergaan, maar diegene moet het wel eerst zien te krijgen. Het gehele ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk van indertijd is opgebouwd, wordt dan immers door de pensioenuitvoerder(s) overgemaakt aan die ex-echtgenoot die het heeft opgebouwd. Werkt de ex-echtgenoot vervolgens niet vrijwillig mee om het aandeel van de ex-echtenoot alsnog maandelijks aan hem/haar over te maken, dan moet het recht via de rechter worden gehaald. Dit wordt vaak als negatieve belasting gezien voor de ex-echtgenoten en bovendien zijn er behoorlijke proceskosten mee gemoeid.

Een makkelijke manier voor ex-echtgenoten om bij de echtscheiding in elk geval duidelijk te krijgen of er aanspraken op ouderdomspensioen zijn opgebouwd, is de website www.mijn.pensioenoverzicht.nl Deze website is voortgekomen uit samenwerking van de Sociale Verzekeringsbank met pensioenuitvoerders. De ex-echtgenoten kunnen hierdoor eenvoudig zien bij welke pensioenuitvoerders ouderdomspensioen is opgebouwd en wat de hoogte daarvan is. Om de gegevens in te zien, moet er ingelogd worden via DigiD. Het is gebruikelijk bij echtscheiding dat de ex-echtgenoten de gegevens van de pensioenuitvoerders waarvan sprake was gedurende het huwelijk over en weer inzichtelijk maken. De advocaat vermeldt het veelal in de schriftelijke afspraken over de gevolgen van de echtscheiding (convenant) dan wel komt het bij de rechter aan de orde.

Informatie van de overheid over de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/documenten-en-publicaties/brochures/2009/10/06/verdeling-van-ouderdomspensioen-bij-scheiding.html

In het kader van echtscheiding kan als voornoemd sprake zijn van afwijkende omstandigheden vanwege bijvoorbeeld huwelijksvoorwaarden of buitenlands pensioen. Ook kunnen de ex-echtgenoten ervoor kiezen bij echtscheiding afwijkende afspraken over ouderdomspensioen te maken omdat hun situatie daarom vraagt (bijvoorbeeld bij een aanzienlijk leeftijdsverschil tussen de ex-echtgenoten of als men conversie wenst of pensioenverrekening door toekenning lijfrente). Als een echtscheiding loopt via ons kantoor en partijen zijn in staat samen afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding, wordt voor het maken van pensioenafspraken zonodig samengewerkt met onze collega’s van de afdeling Pensioenrecht.

De gevolgen van echtscheiding voor opgebouwd (bijzonder) nabestaanden-/partnerpensioen, zullen in een apart artikel op deze website worden toegelicht.