Zoeken
  1. Goedkeuring ondanks dat aanbod niet gebaseerd is op te onteigenen oppervlakte

Goedkeuring ondanks dat aanbod niet gebaseerd is op te onteigenen oppervlakte

De gemeente Borne had de grondeigenaren een aanbod gedaan dat niet was gebaseerd op de in totaal te onteigenen perceelsoppervlakte. Abusievelijk was een grondplannummer niet in het aanbod meegenomen, waardoor een lager totaaloppervlakte is genoemd dan in de onteigening is betrokken. De Kroon overweegt dat de gemeente strikt genomen geen aanbod heeft gedaan voor het perceelsgedeelte dat niet in het aanbod is betrokken en daarom aan de onteigening van dat gedeelte goedkeuring moet worden onthou...
Artikel | 27 augustus 2010 | Hanna Zeilmaker
De gemeente Borne had de grondeigenaren een aanbod gedaan dat niet was gebaseerd op de in totaal te onteigenen perceelsoppervlakte. Abusievelijk was een grondplannummer niet in het aanbod meegenomen, waardoor een lager totaaloppervlakte is genoemd dan in de onteigening is betrokken.

De Kroon overweegt dat de gemeente strikt genomen geen aanbod heeft gedaan voor het perceelsgedeelte dat niet in het aanbod is betrokken en daarom aan de onteigening van dat gedeelte goedkeuring moet worden onthouden. Tijdens de hoorzitting zijn reclamanten echter op de fout in de berekening gewezen. Gebleken is dat zij de onjuiste perceelsoppervlakte niet eerder hebben gesignaleerd en dat de bedenkingen zich vooral richten op de hoogte van de geboden prijs per centiare. Zij zijn er van uitgegaan dat het geboden bedrag van € 20,- per centiare betrekking had op de totale oppervlakte van het te onteigenen. Dat was ook de bedoeling van de gemeente, zodat zij terecht van deze veronderstelling konden uitgaan. Onder deze omstandigheden ziet de Kroon geen aanleiding om goedkeuring aan de onteigening van de totale oppervlakte te onthouden.

KB 4 augustus 2010, Stcrt. 13185, onteigening Borne