Zoeken
  1. Het kiezen van een nieuwe bedrijfsnaam

Het kiezen van een nieuwe bedrijfsnaam

Bij het opstarten van een nieuwe onderneming, maar ook bij het uitbreiden van bepaalde activiteiten van een onderneming, is het op juiste wijze kiezen van een bedrijfsnaam of handelsnaam essentieel. Die naam is immers het visitekaartje van de ondereming, en moet liefst ook blijven 'plakken' bij het publiek waarop men zich richt. Wat komt er zoals kijken bij het kiezen van de naam van een onderneming?De handelsnaamDe bedrijfs- of handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven....
Artikel | 30 april 2014 | Joost Becker
Bij het opstarten van een nieuwe onderneming, maar ook bij het uitbreiden van bepaalde activiteiten van een onderneming, is het op juiste wijze kiezen van een bedrijfsnaam of handelsnaam essentieel. Die naam is immers het visitekaartje van de ondereming, en moet liefst ook blijven 'plakken' bij het publiek waarop men zich richt. Wat komt er zoals kijken bij het kiezen van de naam van een onderneming?

De handelsnaam

De bedrijfs- of handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Een handelsnaam wordt vaak ook als merk gebruikt, maar is een ander recht. Handelsnamen en domeinnamen stemmen vaak overeen, en veelal wordt een domeinnaam ook als een handelsnaam gebruikt. Reden temeer om goed na te denken bij het kiezen van de handelsnaam.

Is de door u gewenste bedrijfsnaam nog vrij?

Het kiezen van een naam voor ondernemingsactiviteiten gaat veelal gepaard met aanzienlijke (financiële) investeringen in huisstijlen en in het verwerven van naamsbekendheid. Nadat die investeringen gemaakt zijn, wilt u uiteraard niet geconfronteerd worden met een derde die claimt het alleenrecht te hebben op de door u gekozen naam.

Het is echter mogelijk dat een derde al een identieke of in grote mate overeenstemmend merk gebruikt of een gelijke of overeenstemmende handelsnaam voert. Dan bestaat het risico dat u inbreuk maakt op die oudere merkrechten of handelsnaamrechten. Die derde kan - via een juridische procedure - het gebruik van die naam laten verbieden. Een dergelijke verbodsactie hoeft niet direct te worden ingesteld. De derde kan ook nog na het verstrijken van enige tijd een dergelijke actie instellen, bijvoorbeeld nadat de bedrijfsactiviteiten onder de jongere overeenstemmende naam worden ontdekt.

Onderzoek naar oudere rechten

Omdat de ondernemer in beginsel zelf verantwoordelijk is voor een eenmaal gekozen bedrijfsnaam - die meestal zowel offline als online gebruikt wordt - is het essentieel advies in te winnen over de beschikbaarheid van een te wensen bedrijfs- of handelsnaam. Dat geldt ook indien u de naam als een merk wilt gaan gebruiken.

Voordat er definitief wordt gekozen voor een bepaalde bedrijfsnaam, dient men te (laten) onderzoeken of er (identieke of overeenstemmende) merken of handelsnamen bestaan die een mogelijk beletsel opleveren voor het kunnen voeren van de beoogde naam voor het bedrijf of de bedrijfsactiviteiten. Ook doet men er goed aan om te (laten) onderzoeken of de gewenste bedrijfsnaam al als domeinnaam is geregistreerd, als social media account wordt gebruikt of daaronder anderszins online activiteiten worden verricht.

Zodoende krijgt u een beeld van de al bestaande  merken, handelsnamen en domeinnamen, die mogelijk een beletsel vormen voor het gebruik door u van de door u gewenste bedrijfsnaam.

Hoe verder?

Indien u eenmaal een handelsnaam heeft gekozen die de toest der kritiek kan doorstaan, leest u hier en hier meer over de registratie en bescherming van handelsnamen. De advocaten van de sectie Intellectuele Eigendom en IT-recht van Dirkzwager zijn gespecialiseerd in het handelsnaamrecht en voorzien u graag van advies op maat.

Joost Becker, advocaat handelsnaamrecht