Zoeken
  1. Het ‘Winter package’ in Nederland

Het ‘Winter package’ in Nederland

De Europese Commissie heeft nieuwe regels opgesteld die een tekort aan gas voor EU-landen zouden moeten voorkomen en die ervoor moeten zorgen dat er hulp wordt geboden door andere(nabij gelegen) lidstaten indien er toch een crisis uitbreekt met betrekking tot de beschikbaarheid van gas.Middelen ‘Winter package’Dit doel dient te worden bereikt door te zorgen voor meer diversiteit  van energiebronnen en leveranciers. Ook niet EU-landen die wel deel uitmaken van de Energy Community zullen worden...
Artikel | 04 mei 2016 | Maarten Kole
De Europese Commissie heeft nieuwe regels opgesteld die een tekort aan gas voor EU-landen zouden moeten voorkomen en die ervoor moeten zorgen dat er hulp wordt geboden door andere(nabij gelegen) lidstaten indien er toch een crisis uitbreekt met betrekking tot de beschikbaarheid van gas.

Middelen ‘Winter package’
Dit doel dient te worden bereikt door te zorgen voor meer diversiteit  van energiebronnen en leveranciers. Ook niet EU-landen die wel deel uitmaken van de Energy Community zullen worden ingezet om het doel te bereiken. Ook zal de EU gaan samenwerken met landen die een grote leverancier zijn van EU-landen, zoals Rusland (levert 39% van de import EU-landen) en Noorwegen (levert 30% van de import door EU-landen). Tevens worden er maatregelen getroffen om de routes waarlangs energie wordt geïmporteerd te verbreden en te voorkomen dat hier disrupties optreden.
Kritiek op deze middelen is dat er niet zozeer verandering van de opbouw van bronnen en leveranciers moet komen, maar er gezorgd moet worden dat ongebruikte alternatieve bronnen beschikbaar zijn in tijden van een crisis.

Nederland en het ‘Winter package’
Nederland is niet erg import energie afhankelijk, noch zeer onafhankelijk. Toch kan dit voorstel effect hebben op Nederland. Dit kan op twee manieren gebeuren. Ten eerste kan Nederland zelf slachtoffer worden van een crisis, bijvoorbeeld indien onze leverancier Noorwegen of Duitsland in een crisis belandt. Gelukkig betreft geïmporteerde energie ‘slechts’ 33.8% van onze totale energie. Ook kan het zijn dat wij een buurland dienen te helpen in het geval deze in een crisis belandt. Hier zorgt de nieuwe regeling en het hiermee ingevoerde solidariteitsbeginsel voor. Als we kijken naar bijvoorbeeld België, is er in een energie crisis een zeer reële kans dat wij hen ondersteuning moeten bieden. België is namelijk voor 80.1% afhankelijk van de geïmporteerde energie, en als deze wegvalt blijft er dus niet erg veel over.

Wat moeten lidstaten volgens de nieuwe regeling actief ondernemen?
Lidstaten moeten regionaal verschillende plannen op gaan stellen, zoals Risico assessments,  Preventive Action Plans, en Emergency Plans. Deze plannen moeten zij om de vier jaar vernieuwen. De Commissie zal zorgen voor controle van deze plannen op verschillende gronden, bijvoorbeeld of ze de interne markt niet belemmeren.

Tot slot
Voor het voorstel zelf en de bijbehorende bijlagen wordt verwezen naar de website van de Europese Commissie.