Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Hypotheekadviseur aansprakelijk bij niet tijdige financiering door bank

Hypotheekadviseur aansprakelijk bij niet tijdige financiering door bank

In een vonnis klik hier van 17 maart 2010 heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat Woonvisie Hypotheken als hypotheekadviseur aansprakelijk is voor de schade die een koper van een woning heeft geleden omdat de financiering niet tijdig rond is gekomen. De SNS bank heeft in deze kwestie ná het verstrijken van de ontbindende voorwaarde van de financiering, maar vóór het transport bij de notaris, laten weten nader onderzoek te willen verrichten. De koper kan hierdoor niet tijdig afnemen en de...
Auteur artikelRobert Rijpstra MRICS
Gepubliceerd22 juni 2010
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
In een vonnis klik hier van 17 maart 2010 heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat Woonvisie Hypotheken als hypotheekadviseur aansprakelijk is voor de schade die een koper van een woning heeft geleden omdat de financiering niet tijdig rond is gekomen. De SNS bank heeft in deze kwestie ná het verstrijken van de ontbindende voorwaarde van de financiering, maar vóór het transport bij de notaris, laten weten nader onderzoek te willen verrichten. De koper kan hierdoor niet tijdig afnemen en de verkoper maakt met succes aanspraak op de contractuele boete. De koper spreekt hierop de hypotheekadviseur aan.De SNS bank heeft het onderzoek ingesteld omdat de woning in de zes maanden voor de beoogde transportdatum het voorwerp is geweest van meer dan één levering. De bank wil daarmee eventuele hypotheekfraude voorkomen. Woonvisie Hypotheken wordt verweten dat zij haar zorgplicht heeft geschonden door bij de aanvraag voor de financiering geen rekening te houden met dit mogelijk te verrichten onderzoek door de bank.

In deze zaak staat de vraag centraal of de hypotheekadviseur aansprakelijk is voor de schade van de koper. De rechtbank overweegt dat bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van een hypotheekadviseur van belang is of zij wist of behoorde te weten dat de bank het nader onderzoek zou verrichten. Als maatstaf voor het handelen van de hypotheekadviseur heeft daarbij te gelden of bij de werkzaamheden de zorg van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur is betracht.

De rechtbank overweegt dat van de hypotheekadviseur had mogen worden verwacht dat zij op de hoogte is van het bestaan van bepaalde regelmatig door banken gebruikte clausules en acceptatievoorwaarden. Daarom mag eveneens worden verwacht dat de hypotheekadviseur tijdig onderzoekt of ten aanzien van de door de koper te verwerven woning nader onderzoek door de bank te verwachten is. Daarbij overweegt de rechtbank dat door middel van een eenvoudig onderzoek in het kadaster Woonvisie Hypotheken had kunnen vaststellen of de woning de afgelopen zes maanden voorwerp is geweest van meer dan één levering. De rechtbank is bovendien van mening dat wanneer dat onderzoek door de hypotheekadviseur zou zijn verricht, zij ófwel bij de bank had kunnen aansturen op het verrichten van nader onderzoek in een eerder stadium, ófwel zij op zoek had kunnen gaan naar een andere financier. De koper zou dan geen schade hebben geleden.

Uit het vonnis blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is dat hypotheekadviseurs het ‘transactieverleden’ van een aan te kopen woning controleren door het kadaster te raadplegen.