Zoeken
  1. Hypotheekbemiddelaar moet meerdere offerteaanvragen indienen

Hypotheekbemiddelaar moet meerdere offerteaanvragen indienen

Bij het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot een woning of een appartement voor een particulier, komt het geregeld voor dat in de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde voor de financiering is opgenomen. Aan deze ontbindende voorwaarde wordt dikwijls de voorwaarde verbonden dat de koper een tweetal afwijzingen van banken moet overleggen om zich op de ontbindende voorwaarden te kunnen beroepen.In de zaak die speelde voor Hof Den Bosch betrof het de situatie dat in de koopov...
Auteur artikelJohn Wijnmaalen MRICS
Gepubliceerd14 augustus 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Bij het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot een woning of een appartement voor een particulier, komt het geregeld voor dat in de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde voor de financiering is opgenomen. Aan deze ontbindende voorwaarde wordt dikwijls de voorwaarde verbonden dat de koper een tweetal afwijzingen van banken moet overleggen om zich op de ontbindende voorwaarden te kunnen beroepen.

In de zaak die speelde voor Hof Den Bosch betrof het de situatie dat in de koopovereenkomst als hiervoor werd aangegeven dat een tweetal afwijzingen moesten worden overlegd om een beroep te kunnen op de ontbindende voorwaarden van financiering. De hypotheekbemiddelaar had een kopie van de koopovereenkomst van de koper ontvangen en daarnaast was de hypotheekbemiddelaar ermee bekend dat de koper niet door een aankoopmakelaar werd bijgestaan. Ter uitvoering van zijn opdracht tot bemiddeling bij de aankoopfinanciering van het woonhuis dient de bemiddelaar één financieringsaanvraag in. Deze leidt ertoe dat een offerte wordt afgegeven die door de koper wordt ondertekend. Na verloop van de termijn waarbinnen een beroep kon worden gedaan op de ontbindende voorwaarde van financiering wordt de offerte door de bank afgewezen.

De koper stelt onder meer dat hij er niet op tijd voor is gewaarschuwd dat met het ondertekenen van de offerte de financiering niet rond is. Daarnaast heeft de hypotheekbemiddelaar maar één en niet twee financieringsaanvragen ingediend. De rechtbank is van mening dat de hypotheekbemiddelaar aansprakelijk is voor de schade van de koper.

In hoger beroep oordeelt het Hof dat de hypotheekbemiddelaar inderdaad op zijn minst twee financieringsaanvragen bij verschillende geldverstrekkers had moeten doen. Door dat niet te doen heeft hij in strijd gehandeld met wat een redelijk handelend en redelijk bekwaam bemiddelaar had moeten doen. De hypotheekbemiddelaar wordt veroordeeld om de schade van de koper te vergoeden.