Zoeken
  1. Inbreukmakende e-books verboden zonder dat aanbieder gehoord wordt

Inbreukmakende e-books verboden zonder dat aanbieder gehoord wordt

In een zogenaamde ex parte-procedure is een dienst waarmee e-books zijn aangebonden op last van de rechter verboden, zonder dat de aanbieder is gehoord. Stichting BREIN maakte dat recentelijk bekend. Het gaat om werken van onder meer Thea Beckman, Jan Terlouw, Mulisch, Grunberg, Wieringa, Van 't Hek en Steman. Na een tip stuitte BREIN naar eigen zeggen op de website, waarop 10.795 e-books zijn openbaar gemaakt. Door op de website op "EPUB" te klikken kan het gewenste boek gedownload worden en...
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd23 oktober 2013
Laatst gewijzigd23 oktober 2013
Leestijd 
In een zogenaamde ex parte-procedure is een dienst waarmee e-books zijn aangebonden op last van de rechter verboden, zonder dat de aanbieder is gehoord. Stichting BREIN maakte dat recentelijk bekend. Het gaat om werken van onder meer Thea Beckman, Jan Terlouw, Mulisch, Grunberg, Wieringa, Van 't Hek en Steman.

Na een tip stuitte BREIN naar eigen zeggen op de website, waarop 10.795 e-books zijn openbaar gemaakt. Door op de website op "EPUB" te klikken kan het gewenste boek gedownload worden en de gebruiker kiezen het boek direct te openen of op te slaan.

Volgens BREIN levert deze handelwijze een inbreuk op auteursrechten op. BREIN had steeksproefgewijs tientallen boeken gedownload; zonder uitzondering bestaat de download volgens haar steeds uit het boek dat op de website wordt aangeboden. BREIN stelde ook dat voor zover het e-books betreft waarop een kopieerbeveiliging was aangebracht, deze is gekraakt en verwijderd. Ook zou een aantal boeken blijkens scanfouten evident zijn gekopieerd van een fysiek gedrukt origineel exemplaar.

BREIN weet met succes te stellen dat er onherstelbare schade wordt toegebracht aan de belanghebbenden die zij vertegenwoordigt, indien niet onmiddellijk de ex parte maatregel wordt opgelegd wegens de gepleegde auteursrechtinbreuk. De rechter spreekt het door BREIN verzochte verbod op de e-books uit, op straffe van een dwangsom.

Joost Becker, advocaat auteursrecht