Zoeken
 1. Inperking verkoop speculatieve derivaten en verbod op binaire opties

Inperking verkoop speculatieve derivaten en verbod op binaire opties

Op 27 maart kondigde de European Securities and Markets Authority (ESMA) het al aan: de toezichthouder gaat over tot het verbieden van binaire opties en het beperken van de verkoop van contracts for differences (CFD's) om particuliere beleggers te beschermen. Beide producten hebben met elkaar gemeen dat zij zeer speculatief van aard zijn. Vandaag (1 augustus 2018) treedt de beperking van de verkoop van CFD's in werking.
Artikel | 01 augustus 2018 | Rick Sanders

Wat zijn CFD's en binaire opties?

CFD's zijn complexe financiële instrumenten, vaak via online platforms aangeboden. CFD's is een verschijningsvorm van de derivatenhandel. Met CFD's kan een belegger speculeren op prijsstijgingen, -dalingen en waardes van onderliggende assets zoals valuta, indexen, commodities, aandelen of obligaties. Deze hoeft de CFD-belegger niet zelf te bezitten. CFD's worden normaliteit aangeboden met leverage, wat inhoudt dat je een deel van de totale belegging inlegt. De belegger neemt dan een positie in die groter is dan het kapitaal dat wordt ingelegd. Hier zijn risico's aan verbonden.

Binaire opties bieden beleggers vooraf bepaalde vaste uitbetalingen indien de onderliggende assets aan vooraf afgesproken voorwaarden voldoet (veelal binnen een bepaald tijdsbestek). Vaak wordt afgesproken dat zo'n uitbetaling plaatsvindt indien een bepaald koers- of prijsniveau wordt behaald. Volgens de toezichthouder verloren beleggers vooral door het gebruik van deze opties en bestaan er geen duidelijke alternatieve doeleinden voor deze producten (bijvoorbeeld hedging van risico).

Welke maatregelen heeft ESMA genomen?

ESMA is de volgende maatregelen overeengekomen:

 1. een verbod om binaire opties op de markt te brengen, te verspreiden of te verkopen aan particuliere beleggers; en
 2. een beperking van het op de markt brengen, verspreiden of verkopen van CFD's aan particuliere beleggers.

Het verbod op binaire opties geldt al sinds 2 juli 2018. De beperking van CFD's geldt per 1 augustus 2018. De maatregelen zijn voor drie maanden van toepassing, waarna ze kunnen worden verlengd.

Hoe beperkt ESMA de verkoop van CFD's?

De beperkingen van ESMA met betrekking tot CFD's bestaan uit:

 • hefboomlimieten bij het openen van een positie door een particuliere cliënt tussen 30:1 en 2:1, afhankelijk van de volatiliteit van de onderliggende waarde:
  • 30:1 voor belangrijke valutaparen;

  • 20:1 voor minder belangrijke valutaparen, goud en belangrijke aandelenindexen;

  • 10:1 voor andere grondstoffen dan goud en voor minder belangrijke aandelenindexen;

  • 5:1 voor individuele aandelen en andere referentiewaarden, en

  • 2:1 voor cryptomunten;

 • een 'margin close out'-regel per rekening die bepaalt bij welk percentage van de verplichte inleg (margin) aanbieders een of meerdere open CFD-posities van de particuliere cliënt moeten sluiten, namelijk bij 50% van de minimaal verplichte inleg;
 • een bescherming tegen negatief saldo op rekening, waarmee een algemeen gegarandeerde limiet gezet wordt op het verlies dat een particuliere cliënt kan lijden;
 • een beperking op de stimulansen die aanzetten tot handel in CFD’s, en
 • een gestandaardiseerde risicowaarschuwing waarin onder meer het percentage verliezen wordt vermeld dat in de rekeningen van de particuliere cliënten van een CFD-aanbieder wordt opgetekend.

Waarom is ESMA overgegaan tot het nemen van deze maatregelen?

ESMA kwam samen met de nationale bevoegde autoriteiten tot de conclusie dat er grote bezorgdheid bestaat over de bescherming van de belegger in verband met CFD’s en binaire opties die aan particuliere beleggers worden aangeboden. Deze bezorgdheid komt door de complexiteit van deze producten en het gebrek aan transparantie, de specifieke kenmerken van CFD’s (buitensporig hefboomeffect) en binaire opties (structureel negatief verwacht rendement en inherent belangenconflict tussen aanbieders en hun cliënten), de onevenwichtigheid tussen de verwachte opbrengst en het risico op verlies, en problemen in verband met de marketing en verspreiding van de producten.

Meer lezen?