Zoeken
  1. Interactieve bijeenkomst "Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Wet Langdurige Zorg: een aardverschuiving?"

Interactieve bijeenkomst "Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Wet Langdurige Zorg: een aardverschuiving?"

De Dirkzwager Academy organiseert jaarlijks de lezingenreeks Zorg & Recht over actuele gezondheidsrechtelijke onderwerpen. Graag nodigen wij u uit voor een interactieve bijeenkomst over het onderwerp "Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Wet Langdurige Zorg: een aardverschuiving?" die mr. dr. Luuk Arends en mr. dr. drs. Lieske de Jongh (advocaten van de sectie gezondheidszorg van ons kantoor) zullen verzorgen. U kunt de bijeenkomst bijwonen op 25 november a.s. te Roermond of op 27 n...
Artikel | 07 november 2014 | Luuk Arends
De Dirkzwager Academy organiseert jaarlijks de lezingenreeks Zorg & Recht over actuele gezondheidsrechtelijke onderwerpen. Graag nodigen wij u uit voor een interactieve bijeenkomst over het onderwerp "Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Wet Langdurige Zorg: een aardverschuiving?" die mr. dr. Luuk Arends en mr. dr. drs. Lieske de Jongh (advocaten van de sectie gezondheidszorg van ons kantoor) zullen verzorgen. U kunt de bijeenkomst bijwonen op 25 november a.s. te Roermond of op 27 november a.s. te ’s-Hertogenbosch.

We staan aan de vooravond van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Wet Langdurige Zorg en de afschaffing van de AWBZ. Alle cliënten die onder deze wet vielen zullen worden ondergebracht in andere wetgeving, namelijk de Wmo 2015, de Zorgverzekeringswet, de Wlz en de Jeugdwet. Voor de thuiszorg, verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg zal dit grote gevolgen hebben. Tot op het laatst blijft spannend welke zorg exact onder welk kader gaat vallen. Aanbieders van ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg krijgen na 1 januari 2015 te maken met de gemeente als inkoper van zorg, naast zorgverzekeraars en (voormalige) zorgkantoren. Dit zal een geheel andere dynamiek teweegbrengen voor zorginstellingen.

Lieske de Jongh en Luuk Arends zullen de belangrijkste gevolgen en de praktische toepassing van de nieuwe wetten toelichten en u over de laatste ontwikkelingen bijpraten.

U zult onder andere antwoord krijgen op de volgende vragen:
• Wat zijn de praktische consequenties van de nieuwe wetten voor de dagelijkse praktijk van uw organisatie?
• Wat zijn de consequenties voor de financiering van de zorg?
• Wat zijn de gevolgen voor de toeleiding van cliënten naar de verschillende zorgaanbieders?
• Veroorzaken de nieuwe wetten veranderingen in de huidige cliëntenpopulatie van AWBZ-instellingen?
• Verandert er iets aan de rechtsverhouding tussen cliënt en zorgaanbieder?

Het interactieve karakter van de bijeenkomst houdt in dat ook specifieke casus aan de sprekers voorgelegd kunnen worden. Natuurlijk is er volop ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie.

De lezing is primair bedoeld voor bestuursleden, juristen en andere medewerkers van zorginstellingen die met de invoering van deze nieuwe wetten te maken krijgen. Ook voor gemeenten, zorgverzekeraars en anderen die direct of indirect met de nieuwe stelselwetten te maken krijgen is deze lezing interessant.

Plaats en tijdstip
De bijeenkomst op dinsdag 25 november a.s. zal plaatsvinden in TheaterHotel De Oranjerie te Roermond aan het Kloosterwandplein 12-16.
De bijeenkomst op donderdag 27 november a.s. zal plaatsvinden in de ‘Verkadefabriek’ te ’s-Hertogenbosch aan de Boschdijkstraat 45.

Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomsten starten om 14.00 uur en zullen tot ongeveer 16.30 uur duren. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de inleiders van Dirkzwager.

Geen kosten
Deelname aan de door ons verzorgde lezingen is kosteloos. De lezing maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy.

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen aan Brigitte van Sierenberg de Boer (marketing@dirkzwager.nl). Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.