Zoeken
  1. Inzage in buitenlandse testamentregisters nu makkelijker te raadplegen

Inzage in buitenlandse testamentregisters nu makkelijker te raadplegen

Sinds april 2012 is het mogelijk om via het Nederlands Centraal Testamentregister (CTR) inlichtingenverzoeken te doen in testamentregisters van verschillende Europese landen. Hiervoor is een netwerk opgericht dat het mogelijk maakt dat de verschillende Europese testamentregisters met elkaar communiceren. Een mooie stap vooruit in de internationale notariële familierechtpraktijk: het wordt nu namelijk makkelijker om te controleren of er een testament bestaat met betrekking tot vermogen in het...
Artikel | 07 januari 2013 | Dirkzwager
Sinds april 2012 is het mogelijk om via het Nederlands Centraal Testamentregister (CTR) inlichtingenverzoeken te doen in testamentregisters van verschillende Europese landen. Hiervoor is een netwerk opgericht dat het mogelijk maakt dat de verschillende Europese testamentregisters met elkaar communiceren. Een mooie stap vooruit in de internationale notariële familierechtpraktijk: het wordt nu namelijk makkelijker om te controleren of er een testament bestaat met betrekking tot vermogen in het buitenland (denk aan een vakantiewoning) of met betrekking tot een Nederlandse inwoner met een buitenlandse nationaliteit.

Onlangs is het aantal Europese landen dat is aangesloten bij dit netwerk aanzienlijk uitgebreid. Op dit moment zijn de volgende landen aangesloten bij het netwerk: Nederland, België, Frankrijk, Polen, Estland, Bulgarije, Roemenië,  Litouwen, Slovenië, Luxemburg , Hongarije en het gebied Sint-Petersburg in Rusland.

Voorzichtigheid is wel geboden met het trekken van te snelle conclusies over de al dan niet geldigheid van een buitenlands testament. In Nederland kennen we namelijk een sluitend systeem van geregistreerde testamenten. Of een testament geldig is of niet is simpel te verifiëren door het raadplegen van het CTR. In het buitenland is het echter vaak mogelijk om bij onderhandse akte een testament op te maken; deze zijn veelal niet geregistreerd en komen zodoende niet voor in het Europese testamentregister. Een buitenlands testament dat niet voorkomt in de registers hoeft dus niet per definitie ongeldig te zijn.