Zoeken
  1. Is een opdrachtgever met een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst ‘veilig’?

Is een opdrachtgever met een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst ‘veilig’?

Belangrijk gevolg van het afschaffen van de VAR is dat de opdrachtgever niet langer volledig is gevrijwaard.Op dit moment geldt dat indien een opdrachtnemer in het bezit is van een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo) of een VAR directeur-grootaandeelhouder (VAR-dga), zo’n VAR een opdrachtgever vrijwaart van de verplichting om loonbelasting en premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over de vergoeding te betalen. Door deze vrijwaring kan bij een onjuiste...
Artikel | 15 maart 2016 | Marieke Hulstijn-Botter
Belangrijk gevolg van het afschaffen van de VAR is dat de opdrachtgever niet langer volledig is gevrijwaard.

Op dit moment geldt dat indien een opdrachtnemer in het bezit is van een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo) of een VAR directeur-grootaandeelhouder (VAR-dga), zo’n VAR een opdrachtgever vrijwaart van de verplichting om loonbelasting en premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over de vergoeding te betalen. Door deze vrijwaring kan bij een onjuiste VAR handhaving alleen bij de opdrachtnemer plaatsvinden, niet bij de opdrachtgever. Deze beperking in de handhavingsmogelijkheden van de Belastingdienst wordt per 1 mei 2016 weggenomen.

Onder de Wet DBA beoordeelt de Belastingdienst de aan de Belastingdienst overgelegde overeenkomsten en doet een schriftelijke uitspraak of op basis van deze overeenkomst (fictief) werknemerschap ontbreekt. Zo ja, dan is de opdrachtgever gevrijwaard van afdracht van loonheffingen. Echter, de Belastingdienst behoudt de mogelijkheid de eerdere uitspraak achteraf te herzien, indien partijen feitelijk niet hebben gewerkt conform de bepalingen in de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst van opdracht. Indien achteraf blijkt dat niet volgens de beoordeelde overeenkomst is gewerkt en toch sprake is van een dienstbetrekking, dan vervalt met terugwerkende kracht de eerdere vrijwaring voor afdracht van loonheffingen. Voor de opdrachtgever betekent dit een correctieverplichting of een naheffingsaanslag. Het is dus belangrijk dat partijen de in de beoordeelde overeenkomst opgenomen afspraken ook nakomen.

Kortom: partijen bij een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht zijn ‘veilig’ zolang conform deze overeenkomst wordt gewerkt.