Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Kan VVD Google AdWords reclame over stemwijzer door de beugel?

Kan VVD Google AdWords reclame over stemwijzer door de beugel?

De VVD laat in een Google AdWord reclame een uiting verschijnen met de titel "Stemwijzer 2015 – Provinciale Staten Verkiezing 2015”. In de rest van de reclame staan de aanprijzende mededelingen “Stem 18 maart VVD. Houdt Koers!” en “de VVD houdt koers”. Deze uitingen verschijen als “kieskompas waterschap” op www.google.com wordt ingevoerd. Hiertegen is een klacht ingediend.Klager vindt de uiting misleidend, omdat wanneer men klikt op de groot gedrukte link “Stemwijzer 2015 – Provinciale Staten...
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd15 juli 2015
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
De VVD laat in een Google AdWord reclame een uiting verschijnen met de titel "Stemwijzer 2015 – Provinciale Staten Verkiezing 2015”. In de rest van de reclame staan de aanprijzende mededelingen “Stem 18 maart VVD. Houdt Koers!” en “de VVD houdt koers”. Deze uitingen verschijen als “kieskompas waterschap” op www.google.com wordt ingevoerd. Hiertegen is een klacht ingediend.

Klager vindt de uiting misleidend, omdat wanneer men klikt op de groot gedrukte link “Stemwijzer 2015 – Provinciale Staten Verkiezing 2015”  men op de site www.vvd.nl terecht komt en daar geen stemwijzer te zien is. Kennelijk probeert de VVD bezoekers naar voornoemde site te trekken door het te doen voorkomen dat de link naar de stemwijzer leidt, aldus de klacht.

Naar het oordeel van de Reclamecode Commissie dient de bestreden reclame-uiting in haar geheel te worden beschouwd. De Commissie acht het voldoende duidelijk dat deze uiting reclame voor de VVD betreft, mede gelet op de vermelding “Ad”. De Commissie acht de uiting niet toelaatbaar. Zij overweegt daartoe het volgende.
"Door de groot gedrukte, bovenste regel van de uiting wordt de indruk gewekt dat de onder die regel opgenomen link www.vvd.nl in elk geval leidt naar de “Stemwijzer 2015” in het kader van de “Provinciale Staten Verkiezing 2015”.

Adverteerder heeft niet weersproken dat dit niet het geval is. In reactie op het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter heeft adverteerder onder meer meegedeeld dat het doel van de uiting is om de VVD onder de aandacht te brengen bij mensen die op zoek zijn naar informatie over de verkiezingen.

De Commissie begrijpt hieruit dat het niet de bedoeling was van adverteerder om bezoekers via de bestreden uiting kennis te laten nemen van de “Stemwijzer 2015” en/of hen in de gelegenheid te stellen om daarvan gebruik te maken. Nu gesuggereerd wordt dat die mogelijkheid wel degelijk wordt geboden, wordt naar het oordeel van de Commissie het vertrouwen in de reclame geschaad als bedoeld in artikel 5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

De Commissie acht de reclame-uiting dus in strijd met artikel 5 NRC. Dit is opmerkelijk omdat door de klager primair een beroep was gedaan op het feit dat de internetsnelkoppeling misleidend is, als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder a van de Nederlandse Reclame Code (NRC), omdat gebruik wordt gemaakt van een andere, bekende handelsnaam om het eigen product van VVD te marketen. De klacht wordt niettemin, zonder veel omhaal van woorden, op een andere grond gehonoreerd.

Deze uitspraak toont aan dat Google AdWords-reclames, in lijn met bestaande Europese en nationale rechtspraak, voldoende duidelijk moeten zijn.

Joost Becker, advocaat internetrecht