Zoeken
  1. Kansen in de crisis

Kansen in de crisis

Wist u dat een faillissement, naast de overbekende negatieve gevolgen, ook de nodige kansen kan bieden voor ondernemers? Indien u op zoek bent naar uitbreidingsmogelijkheden of een aanvulling op uw producten- of dienstenportefeuille, kan de koop van een failliete onderneming zeker interessant zijn. Er zitten namelijk een aantal belangrijke voordelen aan een dergelijke koop. Zo zal de curator zo snel mogelijk over willen gaan tot het verkopen van de failliete onderneming, tegen een prijs die v...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd05 november 2009
Laatst gewijzigd05 november 2009
Leestijd 
Wist u dat een faillissement, naast de overbekende negatieve gevolgen, ook de nodige kansen kan bieden voor ondernemers? Indien u op zoek bent naar uitbreidingsmogelijkheden of een aanvulling op uw producten- of dienstenportefeuille, kan de koop van een failliete onderneming zeker interessant zijn. Er zitten namelijk een aantal belangrijke voordelen aan een dergelijke koop. Zo zal de curator zo snel mogelijk over willen gaan tot het verkopen van de failliete onderneming, tegen een prijs die vaak onder de marktprijs van de betreffende onderneming ligt. Waar u wel rekening mee moet houden is dat een curator nooit een vraagprijs af zal geven, u heeft dus de vrije hand bij het bepalen van uw bod, maar tegelijkertijd krijgt u weinig richtlijnen.

Een ander groot voordeel van een koop uit een faillissement is dat een koper op verschillende gebieden kan ‘cherry-picken’. De koper kan bijvoorbeeld kiezen aan welke personeelsleden hij ‘nieuwe’ arbeidscontracten wil aanbieden en welke duurovereenkomsten hij wil overnemen. Het voorgaande leidt ertoe dat de koper de levensvatbare onderdelen kan overnemen om mee verder te werken.

In dit artikel treft u een aantal ‘tips and tricks’ aan die u bij het overnemen van een onderneming uit een faillissement van pas kunnen komen.

Voortzetting
Een curator zal een zo hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke crediteuren willen bereiken en daarom het bedrijf bij voorkeur ‘going concern’ verkopen. De kosten van het voortzetten komen ten laste van de boedel en de curator zal deze periode zo kort mogelijk willen houden. Een actieve houding van de koper, het direct tonen van interesse en het op een zo vroeg mogelijke termijn in gesprek gaan met de curator zijn daarom van groot belang.

Personeel
De curator zal bij aanvang van het faillissement het personeel met een opzegtermijn van vier tot zes weken ontslaan. Om tijdelijk voort te kunnen zetten heeft de curator echter de medewerking van gemotiveerd personeel nodig. Hoe eerder duidelijkheid bestaat over een overname en dus ook over het behoud van de werkgelegenheid en de betaling van de lonen, hoe gemotiveerder het personeel tijdens de voortzetting zal werken. Verder kan het verstandig zijn om gedurende de voorzetting alvast een eigen bedrijfsleider in te zetten, zodat u zicht kunt houden op de gang van zaken en er minder kans is op diefstal of vandalisme.

Financiering
Voor voortzetting is ook een vorm van financiering nodig, een zogenaamd boedelkrediet. Soms zijn banken als zekerheidsgerechtigden bereid een krediet te verschaffen, maar ook de koper kan een dergelijk krediet aanbieden. Het is dan wel raadzaam om exclusiviteit van onderhandelingen overeen te komen en een afrekenbeding. Hoe eerder een koper bereid is het bedrijf voor zijn rekening en risico over te nemen, hoe eerder de curator bereid zal zijn om aan die koper te verkopen.

Goodwill
Bovendien is het raadzaam een deel van de koopprijs als vergoeding voor de ‘goodwill’ te bestempelen, aangezien de goodwill direct in de boedel vloeit.

Garanties
Een nadeel is dat een curator nooit garanties zal geven over bijvoorbeeld de toestand en de kwaliteit van de activa of het in bezit zijn van benodigde vergunningen. Dit risico komt volledig voor rekening van de koper, maar hier is de prijs dan ook naar. Dus, hoewel het tegenstrijdig klinkt, kan er voor een oplettende en actieve koper zeker winst te behalen zijn uit een faillissement!