Zoeken
  1. Kinderalimentatie eenvoudiger?

Kinderalimentatie eenvoudiger?

Van tijd tot tijd klinkt de wens door de wijze van de berekening van kinderalimentatie te vereenvoudigen. Recente voorstellen zijn gedaan vanuit de politiek (door PvdA en VVD) en vanuit de rechtspraak.Huidig systeemAl ruim 30 jaar bestaan schriftelijke richtlijnen voor de berekening van kinder- (en partner)alimentatie die zijn gevat in het Rapport alimentatienormen. Dit rapport wordt periodiek geactualiseerd. Rechters en advocaten werken veelal met dit rapport om te kunnen bepalen aan welk be...
Artikel | 14 november 2012 | Dirkzwager
Van tijd tot tijd klinkt de wens door de wijze van de berekening van kinderalimentatie te vereenvoudigen. Recente voorstellen zijn gedaan vanuit de politiek (door PvdA en VVD) en vanuit de rechtspraak.

Huidig systeem
Al ruim 30 jaar bestaan schriftelijke richtlijnen voor de berekening van kinder- (en partner)alimentatie die zijn gevat in het Rapport alimentatienormen. Dit rapport wordt periodiek geactualiseerd. Rechters en advocaten werken veelal met dit rapport om te kunnen bepalen aan welk bedrag voor kinderalimentatie er behoefte is en of/hoe de ouders hierin gaan voorzien conform hun draagkracht. De draagkracht van een ouder blijkt uit een berekening.

De kritiek vanuit de samenleving op deze werkwijze is onder meer dat het een ingewikkeld en niet transparant systeem is waarbij ouders niet goed weten van welke concrete kinderalimentatie sprake zou moeten zijn na het uit elkaar gaan, ouders niet zelf de draagkrachtberekening(en) kunnen maken, over veel posten in de berekeningen kan worden getwist, er te weinig rekening wordt gehouden met de samengestelde gezinnen evenals met de toenemende zorg van beide ouders in de co-ouderschappen van tegenwoordig.

Initiatiefvoorstel PvdA en VVD
Deze partijen hebben in de 2e helft van 2011 het PvdA en VVD plan voor de nieuwe berekening van kinderalimentatie bekend gemaakt.

Uitgangspunten bij dit plan zijn dat ouders beiden financieel bijdragen in de zorg voor hun kinderen en rekening wordt gehouden met de concrete zorgverdeling, zoveel mogelijk sprake is van forfaitaire bedragen voor het inkomen en de lasten van de ouders en er geldt een minimumbijdrage voor elk van de ouders van € 600,= per jaar voor de zorg van de kinderen, dus ook als de ouders geen of weinig financiële armslag hebben. Er moet een rekenprogramma komen voor de berekening van kinderalimentatie dat de ouders zelf kunnen gebruiken.

Rechterlijk voorstel
De landelijke Werkgroep alimentatienormen heeft in november 2012 het Voorstel vereenvoudiging richtlijn kinderalimentatie gepresenteerd. Ook hier is sprake van meer forfaitaire uitgangspunten voor de bepaling van de draagkracht bij de ouders voor de betaling van kinderalimentatie en ook hier wordt er meer rekening gehouden met de concrete hoeveelheid zorg van beide ouders voor hun kinderen. Maar benadrukt wordt dat de band met de realiteit hier niet uit het oog wordt verloren; sprake is van een combinatie van een reële met een forfaitaire benadering in een draagkrachtberekening en indien er geen enkele draagkracht is bij een ouder, wordt er geen bijdrage opgelegd. Dit voorstel zou moeten passen in een eenvoudiger rekenprogramma zodat ouders beter weten waar ze aan toe zijn.

Vervolg
Politiek moet worden afgewacht of en wanneer het initiatiefvoorstel van de PvdA en VVD een vervolg krijgt.

Er is reeds brede steun van professionals die met kinderalimentatie te maken hebben om de huidige richtlijnen te wijzigen conform het rechterlijk voorstel. De komende maanden vindt de introductie plaats. Vanuit de rechtspraak is op dit moment de verwachting dat dit nieuwe systeem per 1 april 2013 wordt toegepast in rechtszaken over kinderalimentatie.