Zoeken
  1. Kinderalimentatie en faillissement

Kinderalimentatie en faillissement

Op 12 oktober 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen.Als een alimentatieplichtige failliet wordt verklaard en vanwege dat faillissement verzoekt de kinderalimentatie op nihil te stellen, dan moet de rechter die over dat verzoek tot nihilstelling heeft te oordelen, bijzondere omstandigheden daargelaten, ervan uitgaan dat de alimentatieplichtige niet over draagkracht beschikt om een onderhoudsbijdrage te betalen en dient die rechter het verzoek derhalve toe wijzen.Geniet de alime...
Artikel | 16 november 2012 | Dirkzwager
Op 12 oktober 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen.
Als een alimentatieplichtige failliet wordt verklaard en vanwege dat faillissement verzoekt de kinderalimentatie op nihil te stellen, dan moet de rechter die over dat verzoek tot nihilstelling heeft te oordelen, bijzondere omstandigheden daargelaten, ervan uitgaan dat de alimentatieplichtige niet over draagkracht beschikt om een onderhoudsbijdrage te betalen en dient die rechter het verzoek derhalve toe wijzen.

Geniet de alimentatieplichtige gedurende het faillissement wel inkomen dan is het aan de rechter-commissaris in het faillissement om een bedrag te bepalen dat voor kinderalimentatie kan worden aangewend. De rechtbank die over het verzoek tot nihilstelling heeft te oordelen kan en mag niet vooruitlopen op deze aan de rechter-commissaris voorbehouden afweging.

Het is dus de rechter-commissaris in het faillissement die in belangrijke mate bepaalt of gedurende het faillissement al dan niet kinderalimentatie kan en dient te worden betaald. De rechter die over het verzoek tot nihilstelling beslist dient te volgen.