Zoeken
  1. Kinderombudsman en kind in (v)echtscheiding

Kinderombudsman en kind in (v)echtscheiding

De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. Hij adviseert het parlement en organisaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten. Op die manier verbetert hij de positie van kinderen en jongeren in Nederland. De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen aldus de website www.dekinderombudsman.nl.De kin...
Artikel | 05 juni 2014 | Dirkzwager
De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. Hij adviseert het parlement en organisaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten. Op die manier verbetert hij de positie van kinderen en jongeren in Nederland. De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen aldus de website www.dekinderombudsman.nl.

De kinderombudsman heeft eind maart 2014 het adviesrapport “Vechtende ouders, het kind in de knel” kenbaar gemaakt. Het is een adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen.

De kinderombudsman geeft als belangrijkste conclusies:

  • allereerst dat de term 'het belang van het kind' te vaak als holle frase wordt gebruikt. Ouders stellen vaak in het belang van hun kind te handelen, terwijl het doorlopend beschuldigen, beschimpen of bevechten van de andere ouder daar niet van getuigt. Ouders moeten hun focus verleggen. Zij moeten verantwoordelijkheid nemen en inzien dat ze zich moeten richten op hun gezamenlijk belang als ouders, namelijk het welzijn van hun kind. Professionals moeten hen ondersteunen in het vasthouden van de focus op dit gezamenlijke belang;

  • ten tweede dat als in een vroeger stadium zicht komt op de situatie rond kinderen, en een inschatting kan worden gemaakt of er een vechtscheiding op handen is, er een (preventief) passend hulpaanbod kan worden ingezet. Juridische procedures kunnen dan voorkomen worden en ernstige conflicten mogelijk in de kiem gesmoord. Vroeger signaleren, eerder ingrijpen en de regie op één plek lijken de sleutelbegrippen. Als we kijken naar de landen om ons heen, en de daar geleerde lessen ter harte nemen, kan de conclusie getrokken worden dat Nederland toe moet naar een model waarin verplichte mediation, verplichte voorlichting voor ouders en de inzet van een regierechter standaardpraktijk worden. Het standaard inzetten van een bijzondere curator is daarbij een typisch Nederlandse, maar essentiële toevoeging.


De kinderombudsman geeft daarbij een stappenplan weer voor een (v)echtscheiding waarbij kinderen zijn betrokken en doet hiertoe aanbevelingen. Hij geeft tenslotte aan: “Alles overziend, blijken vroeger signaleren, eerder ingrijpen en de regie op één plek de sleutelbegrippen. Daarom pleit de Kinderombudsman voor verplichte mediation, verplichte scheidingseducatie, een regierol voor de rechter en het sneller inschakelen van een bijzondere curator of kindercoach.”

Het volledige rapport is hier te lezen.

De vereniging van Familierechtadvocaten Scheidingsmediatiors (vFAS) staat achter het verplicht stellen van mediation in dergelijke (v)echtscheidingen en heeft naar aanleiding van het rapport een persbericht uitgegeven.