Zoeken
  1. Kindgebonden budget strekt niet in mindering op behoefte kinderen

Kindgebonden budget strekt niet in mindering op behoefte kinderen

Op 9 oktober jl. heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot de vaststelling van een bijdrage van de ouders in de kosten van de kinderen na echtscheiding.Voor het berekenen van een bijdrage in de kosten van de kinderen staan kortgezegd twee begrippen centraal: behoefte en draagkracht. De behoefte van de kinderen wordt vastgesteld aan de hand van behoeftetabellen van het Nibud, waarbij het gezinsinkomen in de laatste periode van het samenzijn van partijen relevant is.Na...
Artikel | 28 oktober 2015 | Dirkzwager
Op 9 oktober jl. heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot de vaststelling van een bijdrage van de ouders in de kosten van de kinderen na echtscheiding.

Voor het berekenen van een bijdrage in de kosten van de kinderen staan kortgezegd twee begrippen centraal: behoefte en draagkracht. De behoefte van de kinderen wordt vastgesteld aan de hand van behoeftetabellen van het Nibud, waarbij het gezinsinkomen in de laatste periode van het samenzijn van partijen relevant is.

Nadat de behoefte is vastgesteld, dient te worden gekeken in hoeverre beide ouders kunnen bijdragen in deze behoefte. Hiervoor is de draagkracht van beide ouders afzonderlijk relevant. De draagkracht wordt vastgesteld aan de hand van een draagkrachtformule.

Tot 9 oktober jl. diende het ontvangen kindgebonden budget (alsmede de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop) in mindering te worden gebracht op de behoefte die was vastgesteld aan de hand van de behoeftetabellen. De resterende behoefte waarin door de ouders moest worden voorzien was hierdoor doorgaans lager, immers in een deel van de behoefte werd van overheidswege voorzien.

Op 9 oktober jl. heeft de Hoge Raad bepaald dat de berekening op een andere wijze dient te geschieden. Het ontvangen kindgebonden budget dient niet meer in mindering te worden gebracht op de behoefte van de kinderen, maar komt ten goede aan de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Hierdoor is het aandeel van de kosten van de kinderen waarin de ouders dienen te voorzien groter.

De gevolgen van het arrest van de Hoge Raad wisselen van geval tot geval. Indien u een herberekening van de verdeling van de kosten van de kinderen wenst, kunt u te allen tijde contact opnemen met een van de advocaten van de sectie personen- en familierecht.