Zoeken
  1. Krant heeft onderzoeksplicht bij overname foto's

Krant heeft onderzoeksplicht bij overname foto's

Mag een foto van een ander zomaar worden overgenomen? Of heeft men een onderzoeksplicht? Zo ja, hoe ver strekt die plicht?Overname foto door krantDeze vraag komt aan de orde in een recente zaak waarbij een foto is afgebeeld bij een artikel op de website van een krant. Vast staat dat de foto zonder toestemming van de maker ervan is gebruikt. De rechter neemt daarom schending van het auteursrecht op de foto aan. Zulks ondanks het feit dat het auteursrecht niet opzettelijk is geschonden, want da...
Artikel | 18 januari 2017 | Joost Becker
Mag een foto van een ander zomaar worden overgenomen? Of heeft men een onderzoeksplicht? Zo ja, hoe ver strekt die plicht?Overname foto door krantDeze vraag komt aan de orde in een recente zaak waarbij een foto is afgebeeld bij een artikel op de website van een krant. Vast staat dat de foto zonder toestemming van de maker ervan is gebruikt. De rechter neemt daarom schending van het auteursrecht op de foto aan. Zulks ondanks het feit dat het auteursrecht niet opzettelijk is geschonden, want dat speelt geen rol:


"Zelfs het per ongeluk schenden van andermans auteursrecht levert wettelijk gezien een inbreuk op het auteursrecht op."Van de krant wordt in dit geval ook een (vergaande, want voorafgaande) onderzoeksplicht verwacht. De rechter oordeelt namelijk:


"Van een krant mag bovendien verwacht worden dat zij zich ervan gewist of het plaatsen van foto's die zij op haar website wil plaatsen en aldus openbaar wil maken, auteursrechtelijk zijn beschermd en wie de maker is van de betreffende foto's."

Aan deze onderzoeksplicht was niet voldaan. De krant wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding wegens inbreuk op auteursrecht en schending van persoonlijkheidsrechten van 675 euro. Ook dient de krant de proceskosten van de fotograaf te betalen van ruim 2.000 euro.AnalyseHet gebeurt vaker dat foto’s zonder toestemming en zonder naamsvermelding worden overgenomen op een website. Het verweer dat men zich van geen kwaad bewust is, is al eerder in de jurisprudentie afgewezen. Van een professionele partij die een foto overneemt mag verwacht worden dat hij zich ervan had vergewist of de foto auteursrechtelijk beschermd is en wie de maker is.Joost Becker, advocaat auteursrecht