Zoeken
  1. Leidraad AFM voor informatie over risicoprofielen

Leidraad AFM voor informatie over risicoprofielen

Op 19 november 2010 heeft de Autoriteit Financiële Markten de “Leidraad informatie over risicoprofielen” gepubliceerd. Met deze leidraad geeft de AFM aanbevelingen aan financiële ondernemingen om beleggingen en risico’s beter te laten aansluiten bij de door hen gehanteerde risicoprofielen.Er is een probleem ontstaan doordat mede door gebruik van eigen profielbenamingen of door gebruik van in de markt gebruikelijke profielbenamingen maar met andere bijbehorende beleggingen en risico’s veel bel...
Artikel | 24 november 2010 | Frans Knüppe
Op 19 november 2010 heeft de Autoriteit Financiële Markten de “Leidraad informatie over risicoprofielen” gepubliceerd. Met deze leidraad geeft de AFM aanbevelingen aan financiële ondernemingen om beleggingen en risico’s beter te laten aansluiten bij de door hen gehanteerde risicoprofielen.

Er is een probleem ontstaan doordat mede door gebruik van eigen profielbenamingen of door gebruik van in de markt gebruikelijke profielbenamingen maar met andere bijbehorende beleggingen en risico’s veel beleggers geen inzicht hebben in de beleggingen en risico’s die bij het door hun gekozen profiel behoren.

Aangezien de “markt” zelf geen maatregelen op dit vlak heeft genomen heeft de AFM na consultatie met een vertegenwoordiging van marktpartijen de leidraad informatie over risicoprofielen gemaakt. Met behulp van de leidraad kunnen financiële ondernemingen beleggingen en risico’s beter laten aansluiten op de door hen gehanteerde profielen. Dit vergroot de transparantie naar de beleggers.

De leidraad heeft als doel financiële ondernemingen te ondersteunen bij het centraal stellen van het klantbelang en bij het verbeteren van de kwaliteit van de informatieverstrekking aan consumenten. Dit doel wordt bereikt door middel van een zestal vragen die aan de hand van de door de financiële onderneming verstrekte informatie beantwoord zou moeten worden. Daarnaast heeft de AFM de “risicowijzer” geïntroduceerd, een grafische weergave van het gekozen risicoprofiel.

De leidraad is geen wet- of regelgeving en financiële ondernemingen zijn vrij de aanbevelingen al dan niet op te volgen. De (vertegenwoordigers van)  marktpartijen hebben wel al aangegeven de leidraad te ondersteunen. Over circa anderhalf jaar zal de AFM de omvang van het geconstateerde probleem bezien en de leidraad evalueren.

Klik hier voor de leidraad: http://www.dzw.gr/7bba5