Zoeken
  1. Levenstestament

Levenstestament

Er kan een moment komen in uw leven, dat u (tijdelijk) niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door dementie, doordat u betrokken bent bij een ongeluk of in een coma raakt. Als u niet meer in staat bent om zelf de beslissingen te nemen, zal iemand anders voor u moeten beslissen. Wie mag dan voor u uw zaken regelen?Natuurlijk kiest u voor een persoon die u vertrouwt, bijvoorbeeld uw partner. Volgens de wet is het echter niet vanzelfsprekend dat uw p...
Artikel | 21 augustus 2014 | Dirkzwager
Er kan een moment komen in uw leven, dat u (tijdelijk) niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door dementie, doordat u betrokken bent bij een ongeluk of in een coma raakt. Als u niet meer in staat bent om zelf de beslissingen te nemen, zal iemand anders voor u moeten beslissen. Wie mag dan voor u uw zaken regelen?

Natuurlijk kiest u voor een persoon die u vertrouwt, bijvoorbeeld uw partner. Volgens de wet is het echter niet vanzelfsprekend dat uw partner namens u mag optreden. Als u niet meer zelf kan beslissen en u hebt niets geregeld, dan dient via de rechter duidelijk te worden wie voor u mag handelen. Om te voorkomen dat u en uw naasten naar de rechter moeten, kunt u een levenstestament opstellen. In het levenstestament legt u vast wie voor u de zaken mag gaan regelen.

Financiële zaken
In het levenstestament geeft u een volmacht aan de door u gekozen persoon (de gevolmachtigde). Daarnaast neemt u op welke bevoegdheden u aan deze persoon geeft.  Zo kunt u aangeven dat de gevolmachtigde uw financiële zaken zal regelen. Dit kan bijvoorbeeld het betalen van uw rekeningen zijn, het doen van de belastingaangifte of het verkopen van uw woning. In het bijzonder kunt u aangeven of uw gevolmachtigde schenkingen mag doen en zo ja aan wie.

Medische zaken en andere persoonlijke wensen
Naast de financiële beslissingen kunt u een medische paragraaf opnemen in uw levenstestament. Hierin kunt u uw wensen aangegeven met betrekking tot uw behandelingswensen. U kunt daarin ook opnemen wie voor u de medische beslissingen mag nemen, als u dat niet meer zelf kan.  Ten slotte kunt u in het levenstestament andere persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld wie er voor uw huisdieren dient te zorgen.

Ingangsdatum
Er zijn twee momenten waarop u de volmacht kunt laten ingaan. Ten eerste kan de volmacht gelijk na ondertekening in gaan. De gevolmachtigde mag dan gelijk voor u handelen. De andere mogelijkheid is dat de volmacht ingaat, nadat een arts heeft verklaard dat u niet meer zelf uw belangen kunt behartigen.

Het levenstestament is een akte, waarin u kunt aangeven wat u wilt op het moment dat u zelf niet meer kunt beslissen. Onze (kandidaat-)notarissen adviseren u graag over de mogelijkheden.