Zoeken
  1. Loonheffingen – recente ontwikkelingen

Recente ontwikkelingen in de loonheffingen

Overzicht van nieuwsitems in de loonheffingen.
Artikel | 17 februari 2019 | Esther Patty

Overzicht van nieuwsitems in de loonheffingen.

 

1 februari 2019 – Verruiming WKR
Het kabinet heeft twee verruimingen voorgesteld voor de werkkostenregeling:

  1. De vrije ruimte wordt voor de eerste € 400.000 1,7% van de fiscale loonsom. Daarna geldt de (huidige) 1,2%.
  2. Er komt een vrijstelling voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), zodat de VOG niets meer afsnoept van de vrije ruimte.

Naar verwachting gaan deze wijzigingen in per 2020. Meer informatie volgt waarschijnlijk op Prinsjesdag.
Voor meer informatie over de WKR, zie hier.

 

29 januari 2019 – Vaste kostenvergoeding
Hof Den Haag heeft geoordeeld dat vaste kostenvergoedingen niet vrijgesteld zijn van loonheffing wanneer zij niet zijn gespecificeerd naar aard en omvang voorafgaand aan de betaling van de vaste kostenvergoedingen. Zie uitspraak.
Meer over de vaste kostenvergoeding, lees hier.

 

10 januari 2019 – Loonheffingennummer
Sinds 1 april 2018 werd aan nieuw opgerichte B.V.’s met een natuurlijk persoon als aandeelhouder automatisch een loonheffingennummer toegekend door de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2019 is dit veranderd. Een dergelijke nieuwe B.V. dient zelf een loonheffingennummer aan te vragen via de Belastingdienst.

 

28 december 2018 – Nieuwe RVU-handreiking
Op de Belastingdienstpensioensite is een nieuwe handreiking geplaatst voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor Vervroegde Uittreding”. De voorgaande beleidsbesluiten inzake de RVU, de zogenoemde kwalitatieve en kwantitatieve toets, zijn ingetrokken. De nieuwe handreiking is een reactie op de uitspraak van de Hoge Raad van 22 juni 2018.

 

5 november 2018 – Overgangsrecht verkorting 30%-regeling
Per 1 januari 2019 wordt de 30%-regeling met 3 jaar verkort. De verkorting zou ook gaan gelden voor bestaande gevallen. Er is nu aangekondigd dat er overgangsrecht zal komen voor gevallen waarin de einddatum van de 30%-regeling na 1 januari 2019 valt. Meer informatie, klik hier.