Zoeken
  1. Maak kennis met tenderen van subsidies - 27 februari 2014 Nijmegen (1)

Maak kennis met tenderen van subsidies - 27 februari 2014 Nijmegen

Het tenderen van subsidies komt geregeld voor. Vooral bij Europese subsidies waar vaak de voorwaarde wordt opgelegd dat de gelden met inachtneming van de aanbestedingsregels moeten worden verstrekt. Het tenderen van subsidies brengt echter vragen en knelpunten met zich. In deze lezing gaat Dirkzwager in op een aantal vraagstukken die met het tenderen van (Europese) subsidies samenhangen. U wordt tijdens de lezing ingelicht over het toepasselijke regelgevende kader dat bij het tenderen van (Eu...
Artikel | 24 januari 2014 | Maarten Baneke
Het tenderen van subsidies komt geregeld voor. Vooral bij Europese subsidies waar vaak de voorwaarde wordt opgelegd dat de gelden met inachtneming van de aanbestedingsregels moeten worden verstrekt. Het tenderen van subsidies brengt echter vragen en knelpunten met zich. In deze lezing gaat Dirkzwager in op een aantal vraagstukken die met het tenderen van (Europese) subsidies samenhangen. U wordt tijdens de lezing ingelicht over het toepasselijke regelgevende kader dat bij het tenderen van (Europese) subsidies van belang is.

Aanbestedingsrecht en tenderen van subsidies
Subsidies en staatssteun worden steeds vaker door middel van een tender verdeeld. Zo worden subsidies niet alleen verdeeld onder de verkrijgers met de beste invulling van de subsidievoorwaarden, maar wordt ook nog eens de kans vergroot dat de beste plannen voor een zo laag mogelijke subsidiebijdrage kunnen worden uitgevoerd. Het tenderen van subsidies heeft dus veel gelijkenissen met een aanbestedingsprocedure. Maar wat zijn nu de verschillen tussen een aan te besteden opdracht en een subsidie? En wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het tenderen van subsidies? Op deze vragen wordt antwoord gegeven in de lezing.

Subsidierecht
Het afbouwen van subsidies is de laatste jaren meer regel dan uitzondering. Met als belangrijkste oorzaak: bezuinigingen op overheidsfinanciën. Wanneer kunnen structurele subsidies worden beëindigd ?  Onder welke voorwaarden? Waar moet op gelet worden bij de beëindiging van een structurele subsidie? En hoe moet worden omgegaan met bijvoorbeeld afvloeïngskosten en langlopende verplichtingen? In het onderdeel subsidieverstrekking en beëindiging wordt antwoord gegeven op deze vragen.

Staatssteunrecht
Voordat een onderneming subsidie kan worden verleend moet eerst nagegaan worden of de subsidieverlening in overeenstemming is met de Europese staatssteunregels.  Hiermee is niet gezegd dat ondernemingen geen subsidie mogen ontvangen. Als er al sprake is van staatssteun, hetgeen lang niet altijd het geval is, kan de subsidie mogelijk op grond van specifieke Europese regels toegelaten zijn. Zijn er geen specifieke regels of zijn deze regels niet van toepassing, dan kan mogelijk melding bij de Europese Commissie uitkomst bieden.  In de lezing wordt uitgelegd hoe subsidie staatssteunproof kan worden verleend.

Voor wie?
Medewerkers van aanbestedende diensten, subsidieverlenende en subsidieontvangende instanties.

Wanneer
Donderdag 27 februari 2014

Waar
De Vereniging, Keijzer Karelplein 2d, Nijmegen

Programma
14.45 uur        Ontvangst

15.15 uur        Opening en presentatie aanbestedingsrecht en tenderen van subsidies

16.00 uur        Pauze

16.15 uur        Presentatie Subsidierecht

17.00 uur        Pauze

17.15 uur        Presentatie staatssteunrecht

18.00 uur        Borrel

Maarten Baneke
Maarten Baneke is advocaat-vennoot bij Dirkzwager. Hij legt zich toe op de  behandeling van bestuursrechtelijke vraagstukken in de relatie tussen overheden, bedrijven en instellingen.
Maarten Baneke heeft ruime ervaring in de begeleiding van overheden bij het redigeren van subsidie-besluiten, verordeningen en uitvoeringsovereenkomsten. Daarnaast voert hij zowel voor overheden als voor bedrijven en instellingen gerechtelijke procedures m.b.t. afbouw of terugvordering van subsidies.

Eric Janssen
Eric Janssen is gespecialiseerd in het staatssteunrecht. Hij adviseert overheden en ondernemingen over het staatssteunproof verstrekken van subsidies. Ook procedeert hij over dit thema bij nationale en Europese rechterlijke instanties.

Joris Bax
Joris Bax is advocaat bij Dirkzwager en gespecialiseerd in het aanbestedingrecht en het bouwrecht. Zijn dagelijkse praktijk bestaat onder meer uit het adviseren en het (in rechte) bijstaan van overheden en inschrijvers bij aanbestedingsprocedures, alsmede het adviseren en (in rechte) bijstaan van cliënten bij bouwrechtelijke zaken. Verder publiceert hij regelmatig artikelen voor de kennispagina van Dirkzwager.

Inschrijven en meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over de workshop, mail uw vraag dan svp naar marketing@dirkzwager.nl.

Kosten
Aan deelname aan deze lezing zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven
Inschrijven voor deze lezing kan door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl