Zoeken
  1. Mag het publiek alles van Amalia weten?

Mag het publiek alles van Amalia weten?

Mogen de foto's vanaf de openbare weg van een – toen zes jaar oud – prinses Amalia op het hockeyveld zomaar worden gepubliceerd in Nieuwe Revu? Nee, aldus de Rechtbank Amsterdam. Er is geen “public right to know” hoe prinses Amalia opgroeit en hoe zij wordt opgevoed. De samenleving heeft niet het recht om alles te weten van haar.De rechtbank oordeelt:In zijn algemeenheid kan dan ook niet worden aanvaard dat het publiek recht heeft om alles van prinses Amalia te weten, ook niet omdat zij toeko...
Artikel | 02 juli 2014 | Joost Becker
Mogen de foto's vanaf de openbare weg van een – toen zes jaar oud – prinses Amalia op het hockeyveld zomaar worden gepubliceerd in Nieuwe Revu? Nee, aldus de Rechtbank Amsterdam. Er is geen “public right to know” hoe prinses Amalia opgroeit en hoe zij wordt opgevoed. De samenleving heeft niet het recht om alles te weten van haar.

De rechtbank oordeelt:
In zijn algemeenheid kan dan ook niet worden aanvaard dat het publiek recht heeft om alles van prinses Amalia te weten, ook niet omdat zij toekomstig staatshoofd is. Zij heeft ook recht op privacy en is niet vogelvrij, waarbij haar minderjarigheid meebrengt dat een extra zorgvuldige toets dient plaats te vinden of het algemeen belang de inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer rechtvaardigt.

Haar hobby wordt in de privésfeer uitgevoerd, waarbij zij zich onbespied mag wanen, anders dan bijvoorbeeld bij Koningsdag (aldus het vonnis in ro. 13). De bijdrage aan een onderwerp van algemeen belang is door de publicatie naar het oordeel van de rechter "nihil", nu een foto van prinses Amalia tijdens een training geen enkel algemeen belang heeft.

Dat velen geïnteresseerd zijn in het toekomstig staatshoofd en dat velen willen weten dat zij hockey speelt rechtvaardigt nog niet de publicatie. Het was al bekend dat prinses Amalia deze hobby had. De foto’s hebben geen samenhang met de rol die prinses Amalia als toekomstig staatshoofd gaat vervullen. Het feit dat de mediacode daarbij aan de orde wordt gesteld, maakt dit niet anders.

Het belang dat gehecht wordt aan privacy en het optreden tegen (onrechtmatige) schendingen daarvan, in het bijzonder van de kinderen van het Koninklijk Huis - en hun "ongestoorde jeugd " - weegt dus zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting.

Voor zover de foto nog online staat, moet deze worden verwijderd. Dit ondank het feit dat foto onschuldig is en maanden geleden op de website is geplaatst:
Het belang dat prinses Amalia erbij heeft tot handhaving van haar recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert.Echter, een algeheel publicatieverbod van de foto’s, zoals eisers hebben gevorderd, is een te vergaande beperking van de vrijheid van meningsuiting. De vordering tot verwijdering wordt dus (geclausuleerd) toegewezen.

Gedaagden worden hoofdelijk veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan prinses Amalia van € 1.000,00.

Joost Becker, advocaat portretrecht