Zoeken
  1. Marieke van Dongen over eigendomsvoorbehoud in BV Rendement

Marieke van Dongen over eigendomsvoorbehoud in BV Rendement

Marieke van Dongen heeft voor het tijdschrift BV Rendement (juli/augustus 2010) een artikel geschreven over het praktische nut en de reikwijdte van een eigendomsvoorbehoud. Het artikel is hier na te lezen.
Artikel | 14 juli 2010 | Marieke van Dongen
Marieke van Dongen heeft voor het tijdschrift BV Rendement (juli/augustus 2010) een artikel geschreven over het praktische nut en de reikwijdte van een eigendomsvoorbehoud. Het artikel is hier na te lezen.