Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Meldpunt colportage energiebedrijven

Meldpunt colportage energiebedrijven

Consuwijzer heeft een digitaal meldpunt voor klachten over huis-aan-huis verkoop van energiebedrijven geopend. Consuwijzer is het loket van de overheid voor consumenten waarin ondermeer de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Consumentenautoriteit samenwerken. Op de site www.consuwijzer.nl kunnen consumenten met een klacht over verkoop aan de deur alle relevante informatie melden.Verkoop aan de deur (colportage) is een belangrijk onderwerp voor zowel de NMa als de Consumentenautorit...
Auteur artikelSelma van Ramele
Gepubliceerd05 februari 2010
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Consuwijzer heeft een digitaal meldpunt voor klachten over huis-aan-huis verkoop van energiebedrijven geopend. Consuwijzer is het loket van de overheid voor consumenten waarin ondermeer de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Consumentenautoriteit samenwerken. Op de site www.consuwijzer.nl kunnen consumenten met een klacht over verkoop aan de deur alle relevante informatie melden.

Verkoop aan de deur (colportage) is een belangrijk onderwerp voor zowel de NMa als de Consumentenautoriteit. Bij colportage zijn er bepaalde regels waar een overeenkomst aan moet voldoen. Eén van deze regels is bijvoorbeeld dat een consument alleen dan gebonden is aan de overeenkomst indien zowel de consument als de verkoper de overeenkomst heeft ondertekend. Een andere regel is bijvoorbeeld dat het adres van de verkoper en de wettelijke bedenktermijn van acht dagen op de overeenkomst moeten staan.

Aanleiding voor het digitale meldpunt voor klachten over huis-aan-huis verkoop van energiebedrijven is het toegenomen aantal klachten dat Consuwijzer ontvangt over de wijze waarop energiebedrijven aan de deur klanten proberen te werven. Het gaat bijvoorbeeld om verkopers die verkeerde informatie geven, informatie verzwijgen of zich agressief gedragen. Ook als consumenten zich onder druk gezet voelen om iets te tekenen, kunnen ze dit melden. Consuwijzer verzamelt al deze klachten. Energiebedrijven die zich niet houden aan de regels, lopen het risico een boete te krijgen van de NMa of de Consumentenautoriteit.