Zoeken
  1. Misleidende claims over scheren

Misleidende claims over scheren

Mogen teksten als 'de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID', 'hydraterend effect 'vóór, tijdens en na het scheren'', en 'scheert BETER dan MACH 3'? Deze vragen staan centraal in twee recent door Gilette tegen Wilkinson gevoerde kort geding procedures, met als grondslag misleidende en vergelijkende reclame en oneerlijke handelspraktijken.De beste scheerbeurt...De rechter oordeelt over de beste scheerbeurt voor je huid dat dit als een vorm van overdrijving moet worden aangemerkt, niet als een (te bew...
Artikel | 22 maart 2012 | Joost Becker
Mogen teksten als 'de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID', 'hydraterend effect 'vóór, tijdens en na het scheren'', en 'scheert BETER dan MACH 3'? Deze vragen staan centraal in twee recent door Gilette tegen Wilkinson gevoerde kort geding procedures, met als grondslag misleidende en vergelijkende reclame en oneerlijke handelspraktijken.

De beste scheerbeurt...

De rechter oordeelt over de beste scheerbeurt voor je huid dat dit als een vorm van overdrijving moet worden aangemerkt, niet als een (te bewijzen) superioriteitsclaim. Ook uit een door Gilette overgelegd marktonderzoek blijkt niet dat de tekst wordt opgevat als een daadwerkelijk op waarheid gebaseerde vergelijking en niet als een, niet serieus te nemen overdrijving. Daarbij wreekt zich deels dat Gilette stelt louter de slogan (en geen superioriteitsclaim) 'the best a man can get' te gebruiken.

beter dan mach 3

Door de algemene term 'scheert beter' is volgens de rechter onvoldoende inzichtelijk waarom Wilkinson's aangeprezen product beter zou scoren (gadder? korter? beter voor de huid? soepeler?). Omdat onvoldoende duidelijk naar de achterkant van de verpakking is verwezen, bijvoorbeeld in de vorm van een voetnoot, ontbreekt een duidelijke verwijzing. Bovendien wordt op de punten die de verpakking noemt nergens duidelijk gemaakt dat het deze punten zouden zijn waarop Wilkinson beter scoort. Ook de ingebrachte rapporten, die voornamelijk verwijzen naar theoretische voordelen, helpen Wilkinson niet de claim te onderbouwen.

hydraterend effect

Wilkinson is door Gilette ook aangevallen op claims over het hydraterend effect van haar producten. Naar het oordeel van de rechtbank is uit de betreffende reclame-uitingen onvoldoende kenbaar dat de bestreden claim slechts betrekking heeft op een effect tijdens het scheren. Het publiek zal denken dat het gaat om een langer aanhoudend effect. Ter staving wijst Gilette op een onderzoek waaruit zou blijken dat een aanzienlijk deel van het publiek denkt dat de hydratatie langer zal duren dan de scheerbeurt (of vlak daarna). Dit wordt verder gekleurd door teksten als 'een hydraterend en verzorgend laagje', en 'op de tot nu toe bekende lubricatingstrips waarbij de verzorgende ingrediënten vaak na één scheerbeurt al verdwijnen'. Wilkinson weet daarentegen wel aan te tonen dat er een hydraterend effect is tijdens het scheren, maar moet duidelijk maken dat de hydratatie zich tot die korte tijdspanne beperkt, bijvoorbeeld door een disclaimer als "hydraterend effect treedt enkel tijdens het scheren op".

Bovenstaande zaken maken eens temeer duidelijk dat claims in reclames doorgaans goed en duidelijk onderbouwd moeten worden, en - als solide bewijs ontbreekt- met succes aangevallen kunnen worden door de concurrent als zijnde misleidend.