Zoeken
  1. Na definitieve gunning kan een inschrijver niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden laten prevaleren

Na definitieve gunning kan een inschrijver niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden laten prevaleren

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 21 april 2015 het uitgangspunt bevestigd dat als na een aanbesteding definitief wordt gegund, een perfecte overeenkomst is ontstaan. Daarna kan door de gegunde partij niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard die uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaakten van de aanbestedingsstukken.Dit lijkt logisch, maar saillant detail was dat na de definitieve gunning de Duitse winnaar een bevestigingsbrief ter onderteke...
Auteur artikelTony van Wijk
Gepubliceerd23 april 2015
Laatst gewijzigd23 april 2015
Leestijd 
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 21 april 2015 het uitgangspunt bevestigd dat als na een aanbesteding definitief wordt gegund, een perfecte overeenkomst is ontstaan. Daarna kan door de gegunde partij niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard die uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaakten van de aanbestedingsstukken.

Dit lijkt logisch, maar saillant detail was dat na de definitieve gunning de Duitse winnaar een bevestigingsbrief ter ondertekening naar de aanbestedende dienst had gestuurd met verwijzing naar de eigen algemene voorwaarden (met onder meer een keuze voor Duits recht en een aanwijzing van een bevoegde rechter in Duitsland). Deze brief was vervolgens zijdens de gemeente ondertekend geretourneerd en voorzien van een gemeentestempel. De Duitse winnaar nam daarom het standpunt in dat deze ‘nieuwe overeenkomst’ prevaleert. Het Hof springt voor de aanbestedende dienst in de bres met het oordeel dat de aanbestedingsvoorwaarden zijn blijven gelden en dat de na inschrijving genoemde algemene voorwaarden hoogstens een aanvullende betekenis kunnen hebben voor onderwerpen die niet in de aanbestedingssstukken zijn geregeld. Dat is in ieder geval niet aan de orde met betrekking tot de duidelijke aanbestedingsvoorwaarden dat Nederlands recht van toepassing is en de Nederlandse rechter bevoegd is.

T. van Wijk

Aanbestedings- en bouwrechtadvocaat