Zoeken
  1. Na verplicht reservefonds nu ook wettelijk minimum reserveringsplicht?

Na verplicht reservefonds nu ook wettelijk minimum reserveringsplicht?

Sinds 2008 zijn VvE’s bij wet verplicht te reserveren voor groot onderhoud (artikel 5:126 BW). Bij de invoering van die wettelijke plicht is niet vastgelegd hoeveel een VvE (op jaarbasis) dient te reserveren. De wetgeving heeft niet tot het gewenste resultaat – financieel gezonde VvE’s - geleid en daarom is minister Blok (wonen) voornemens eigenaren van een appartement te verplichten maandelijks geld te storten in het reservefonds van de VvE. Blok wil hiermee verloedering tegengaan en onwilli...
Artikel | 15 januari 2015 | Anouk Bisseling
Sinds 2008 zijn VvE’s bij wet verplicht te reserveren voor groot onderhoud (artikel 5:126 BW). Bij de invoering van die wettelijke plicht is niet vastgelegd hoeveel een VvE (op jaarbasis) dient te reserveren. De wetgeving heeft niet tot het gewenste resultaat – financieel gezonde VvE’s - geleid en daarom is minister Blok (wonen) voornemens eigenaren van een appartement te verplichten maandelijks geld te storten in het reservefonds van de VvE. Blok wil hiermee verloedering tegengaan en onwillige eigenaren dwingen mee te betalen aan het groot onderhoud.

In Nederland zijn er ruim een miljoen appartementseigenaren, verdeeld over ongeveer 125.000 VvE’s. Volgens minister Blok functioneert 1/3e van de VvE’s niet of nauwelijks.

Minister Blok zal aankomend jaar een wetsvoorstel indienen waardoor de wet in 2016 of 2017 in zal gaan. Hij laat momenteel onderzoek doen naar welk bedrag gereserveerd zou moeten worden. De reservering wordt wellicht een jaarlijks percentage.