Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Naschrift (WPNR)

Naschrift (WPNR)

Graag maak ik gebruik van de door de redactie geboden mogelijkheid om kort te reageren op de reactie van de heer Bosse (WPNR (2014) 7002).Ik ben het met hem eens dat de CAHR niet noodzakelijk is voor de bestrijding van fraude door de overheid omdat die al over voldoende informatie beschikt met het huidige respressief toezicht door het Ministerie van Justitie en de registratie van de notariële akten. Als de wetgever van mening is dat de toegang tot deze gegevens moet worden vereenvoudigd, dan...
Auteur artikelKaren Verkerk
Gepubliceerd24 april 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Graag maak ik gebruik van de door de redactie geboden mogelijkheid om kort te reageren op de reactie van de heer Bosse (WPNR (2014) 7002).

Ik ben het met hem eens dat de CAHR niet noodzakelijk is voor de bestrijding van fraude door de overheid omdat die al over voldoende informatie beschikt met het huidige respressief toezicht door het Ministerie van Justitie en de registratie van de notariële akten. Als de wetgever van mening is dat de toegang tot deze gegevens moet worden vereenvoudigd, dan gaat mijn voorkeur uit naar een niet openbaar register dat wordt bijgehouden door KNB.

De gedachte dat het aandeelhoudersregister (deels) wordt bijgehouden door de notaris, wijs ik zeker niet van de hand. Dat is immers de notariële praktijk. Maar of het praktisch is om van het register een notariële akte overeenkomstig de verklaring van erfrecht (art. 4: 188 BW) op te maken vraag ik mij af. Ik vind het wel een goed idee om de bijwerking van een aandeelhoudersregister door een notaris te registreren, overeenkomstig de huidige praktijk bij het CTR, zodat vrij eenvoudig is te achterhalen bij welke notaris een laatste transactie met betrekking tot een vennootschap heeft plaatsgevonden. Daarbij maak ik wederom de kanttekening dat daarvan uitsluitend gebruik mag worden gemaakt met toestemming van de vennootschap in het kader van een recherche naar voorafgaande titels. Deze toegang kan dan ook aan Dienst Justis worden verleend.

Ik heb geen enkele moeite met de verplichting voor de notaris om de gegevens van een door hem gepasseerde akte, waardoor levering of uitgifte van aandelen heeft plaatsgevonden, verplicht te verwerken in het aandeelhoudersregister. Dat lijkt mij nu ook al tot zijn taak te behoren. Maar lastiger wordt het verwerken van gegevens waarvan de notaris geen weet heeft. De volstorting van aandelen, de overdracht van certificaten van aandelen, een kapitaalvermindering waarvoor geen notariële akte is vereist. Laat staan dat een vennootschap verplicht zou moeten worden om een eenvoudige adreswijziging van een aandeelhouder door de notaris te laten verwerken. Alles overwegend gaat mijn voorkeur er nog steeds naar uit het huidige aandeelhoudersregister en de daarbij behorende wetgeving gewoon te handhaven.

Karen Verkerk, naar aanleiding van de reactie van de heer Mr. W. Bosse op "Het centraal aandeelhoudersregister; what's in a name?" in WPNR (2014)7002.

Naschrift is gepubliceerd in Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145 afl. 7015, 19 april 2014, p. 385.