De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Natascha Linssen

Geoblocking verordening tegen blokkades grensoverschrijdende online aankoop aangenomen

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat meer dan de helft van de webwinkels klanten uit een andere lidstaat blokkeert. De "Geoblocking-verordening" moet deze blokkades opheffen. De Geoblocking verordening is op 28 februari 2018 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese aangenomen en treedt op 3 december 2018 in werking.
Auteur artikel Natascha Linssen (uit dienst)
Gepubliceerd 11 april 2018
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat meer dan de helft van de webwinkels klanten uit een andere lidstaat blokkeert. De "Geoblocking-verordening" moet deze blokkades opheffen. Deze verordening is op 28 februari 2018 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese aangenomen en treedt op 3 december 2018 in werking.

De Geoblocking-verordening verbiedt discriminatie van online klanten op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging. Daarmee wordt een einde gemaakt aan praktijken waarbij de grensoverschrijdende online aankoop van producten of diensten wordt verhinderd of beperkt, zoals bijvoorbeeld het blokkeren of doorsturen (re-routen) van een bestelling van een klant uit een andere lidstaat.

Online aanbieders van producten en diensten moeten er voor zorgen dat hun online platform in overeenstemming is met de regels uit de Geoblocking-verordening. De verordening kent drie verbodsbepalingen, namelijk discriminatie bij toegang tot de website, bij toegang tot goederen en diensten en bij betalingstransacties.

Toegang tot de website
Het non-discriminatieverbod is neergelegd in artikel 3:
“Een handelaar mag de toegang van klanten tot zijn online-interface niet door middel van technologische maatregelen of op enige andere wijze blokkeren of beperken om met de nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging van de klant verband houdende redenen.”

Kort gezegd houdt deze bepaling in dat online aanbieders van producten of diensten geen onderscheid mogen maken tussen afnemers uit hun eigen lidstaat en afnemers uit andere landen. Het artikel verbiedt zowel directe als indirecte discriminatie. Dit betekent niet alleen dat aanbieders hun websites toegankelijk moeten maken voor iedereen binnen de Europese Unie, ongeacht hun nationaliteit, maar ook dat zij niet op andere wijzen mogen proberen klanten uit andere lidstaten te weren, bijvoorbeeld door het weren van IP-adressen uit andere lidstaten.

Toegangsvoorwaarden
Het discriminatieverbod betekent niet dat handelaren geen verschillende algemene toegangsvoorwaarden mogen hanteren in de verschillende lidstaten. Deze voorwaarden mogen echter niet discriminerend zijn en moeten op non-discriminerende wijze voor iedere klant toegankelijk zijn op het moment dat zij zich op de voorwaarden willen beroepen (artikel 4).

Indien een handelaar in zijn toegangsvoorwaarden bepaalt dat de goederen op een bepaalde plaats geleverd worden of kunnen worden opgehaald, is de handelaar niet verplicht om de goederen over de grens in een andere lidstaat te leveren of op te laten halen. Het is aan de afnemer zelf om ervoor te zorgen dat de goederen of diensten bij hem terecht komen (denk hierbij aan extra kosten voor transport of montage).

Grensoverschrijdend betalingsverkeer
De verordening verbiedt ook discriminatie in het grensoverschrijdende betalingsverkeer (artikel 5). Hoewel handelaren de vrijheid hebben om te bepalen welke betaalmiddelen zij aanvaarden, mag ook hier geen onderscheid worden gemaakt tussen betalingen die worden gedaan door klanten uit het eigen land of klanten uit andere lidstaten. Op het moment dat bijvoorbeeld betalingen van een bepaald merk creditcard worden geaccepteerd, dan moet de aanbieder ook betalingen van andere klanten met dat merk creditcard accepteren, ongeacht of de klant in een andere lidstaat woont of gevestigd is.

Online verkopers hoeven als gevolg van de verordening niet het gehele leverings- en of betalingssysteem aan te passen. Van belang is dat die systemen toegankelijk zijn voor zowel binnenlandse als buitenlandse afnemers.

Relatie mededingingsrecht
Naast het verbod op geoblocking moet de online verkoper ook rekening houden met andere Europese regels waaronder het mededingingsrecht. Voor een online (selectieve) distributeur en zijn leveranciers zijn daarbij met name van belang de wel en niet toegestane beperkingen van de actieve en passieve verkoop en verticale prijsbinding. Voor beperkingen van de passieve verkoop in strijd met het non-discriminatieverbod bepaalt de Geoblocking-verordening echter dat dergelijke afspraken hoe dan ook van rechtswege nietig zijn.

Voor vragen over geoblocking of het mededingingsrecht, kunt u contact opnemen met Natascha Linssen of een van de andere mededingingsrechtadvocaten.