Zoeken
  1. Netbeheerders organisaties van openbaar belang: ‘strengere’ eisen accountants(controle)

Netbeheerders organisaties van openbaar belang: ‘strengere’ eisen accountants(controle)

Onlangs is in de ministerraad aangekondigd dat minister Dijsselbloem voornemens is een algemene maatregel van bestuur voor te bereiden waarin netbeheerders (alsmede grote pensioenfondsen, instellingen voor het wetenschapsbeleid en het merendeel van de woningcorporaties) worden aangewezen als zogenaamde organisaties van openbaar belang (oob). Op grond van Europese richtlijnen zijn op dit moment uitsluitend beursgenoteerde ondernemingen en alle banken en (her)verzekeraars organisatie van openba...
Artikel | 10 augustus 2015 | Eva Nass
Onlangs is in de ministerraad aangekondigd dat minister Dijsselbloem voornemens is een algemene maatregel van bestuur voor te bereiden waarin netbeheerders (alsmede grote pensioenfondsen, instellingen voor het wetenschapsbeleid en het merendeel van de woningcorporaties) worden aangewezen als zogenaamde organisaties van openbaar belang (oob). Op grond van Europese richtlijnen zijn op dit moment uitsluitend beursgenoteerde ondernemingen en alle banken en (her)verzekeraars organisatie van openbaar belang.

Als gevolg van het opleggen van de oob-status gaan voor netbeheerders strengere eisen gelden met betrekking tot de accountants die bij deze instellingen de jaarrekening controleren.

Voor alle wettelijke controles (ook voor die bij instellingen die geen oob zijn) stelt de Wet toezicht accountantsorganisaties kwaliteitseisen aan de accountantsorganisaties en accountants die controles uitvoeren. Voor wettelijke controles bij oob’s gelden aanvullende eisen, zoals de eis dat een “kwaliteitsbeoordelaar” de kwaliteit van de controle toetst alvorens een controleverklaring wordt afgegeven.

Ook gelden op basis van de Wet op het accountantsberoep aanvullende eisen ten behoeve van de onafhankelijkheid van de accountants en is er intensiever toezicht van de Autoriteit Financiële Markten op de accountantsorganisatie en de accountants die controles bij oob’s uitvoeren.

Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2016 een verplichte kantoorroulatie voor accountants die een oob controleren; een oob mag maximaal tien jaar aaneengesloten worden gecontroleerd door dezelfde accountantsorganisatie. Daarna is een afkoelingsperiode van minimaal vier jaar van toepassing.