Zoeken
  1. Nieuw besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de NVWA

Nieuw besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de NVWA

Op 1 april 2017 is het besluit van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 maart 2017 (nummer BOACAT 2017/007; het Besluit) in werking getreden en vervalt met ingang van 1 april 2022. Het Besluit strekt tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Nederlandse Voedsel– en Warenautoriteit (NVWA). Op grond van artikel 2 van het Besluit zijn personen die met opsporing van strafbare feiten zijn belast & in dienst zijn van de NVWA, aangewezen als buitengewoon opspori...
Artikel | 09 mei 2017 | José Jochemsen-Vernooij
Op 1 april 2017 is het besluit van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 maart 2017 (nummer BOACAT 2017/007; het Besluit) in werking getreden en vervalt met ingang van 1 april 2022. Het Besluit strekt tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Nederlandse Voedsel– en Warenautoriteit (NVWA). Op grond van artikel 2 van het Besluit zijn personen die met opsporing van strafbare feiten zijn belast & in dienst zijn van de NVWA, aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar. Het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel– en Warenautoriteit 2012 van 22 maart 2012 is op 1 april 2017 komen te vervallen.

Heeft u vragen neem dan contact op met José Jochemsen-Vernooij.