1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe inschrijvingsronde alternatief voor heraanbesteding

Nieuwe inschrijvingsronde alternatief voor heraanbesteding

Een nieuwe inschrijvingsronde kan een alternatief zijn voor een volledige heraanbesteding ingeval de aanbestedingsstukken voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. De Rotterdamse voorzieningenrechter oordeelt dat bij een niet-openbare aanbestedingsprocedure op deze wijze een gebrek in de aanbestedingsstukken kon worden hersteld. Verloop van de aanbestedingVoor een niet-openbare aanbestedingsprocedure waren vijf partijen geselecteerd om een inschrijving in te dienen. Na ontvangst van de inschrijving...
Leestijd 
Auteur artikel Joris Bax (uit dienst)
Gepubliceerd 02 juli 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Een nieuwe inschrijvingsronde kan een alternatief zijn voor een volledige heraanbesteding ingeval de aanbestedingsstukken voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. De Rotterdamse voorzieningenrechter oordeelt dat bij een niet-openbare aanbestedingsprocedure op deze wijze een gebrek in de aanbestedingsstukken kon worden hersteld.

Verloop van de aanbesteding
Voor een niet-openbare aanbestedingsprocedure waren vijf partijen geselecteerd om een inschrijving in te dienen. Na ontvangst van de inschrijvingen, constateerde de gemeente dat inschrijvers de aanbestedingsstukken verschillend hadden uitgelegd en daardoor verschillende inschrijvingen hadden ingediend. Het gunningsvoornemen was echter al gepubliceerd waardoor alle inschrijvers bekend waren met elkaars scores en totaalprijzen.

Omdat de stukken naar de mening van de gemeente op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd, wordt het gunningsvoornemen ingetrokken. Vervolgens start de gemeente een nieuwe inschrijvingsronde waarbij alle geselecteerde inschrijvers de kans krijgen hun inschrijvingen te wijzigen. Uiteraard met inachtneming van de herstelde aanbestedingsdocumenten.

Verschillende inschrijvers maken tegen deze gang van zaken in kort geding bezwaar. Onder andere wordt gesteld dat de documenten voldoende duidelijk waren en dat het oorspronkelijke gunningsvoornemen gestand moet worden gedaan.

Nieuwe inschrijvingsronde toegestaan
De voorzieningenrechter stelt vast dat de aanbestedingsstukken inderdaad voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Dit heeft ook kunnen leiden tot verschillende uitkomsten. Gelet daarop oordeelt de voorzieningenrechter dat er in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel is gehandeld. Dit zou in beginsel tot een heraanbesteding moeten leiden.

In het onderhavige geval waarbij inschrijvers onder andere een ontwerp moesten indienen, het indienen van een inschrijving een tijdrovend proces was, dat niet is gebleken van de behoefte aan een wezenlijk gewijzigd werk en dat een heraanbesteding aanmerkelijk kostenverhogend is, acht de voorzieningenrechter een volledige heraanbesteding disproportioneel. Dat de belangen van de inschrijvers daardoor worden geschaad, is de voorzieningenrechter niet gebleken.

De voorzieningenrechter oordeelt daarom dat het bieden van een nieuwe inschrijvingsmogelijkheid aan de vijf geselecteerde aannemers op de grens ligt van hetgeen aanbestedingsrechtelijk is toegestaan, maar die grens niet overschrijdt. In dit geval is een nieuwe inschrijvingsronde dus een redelijk en proportioneel alternatief voor een volledige heraanbesteding.

Joris Bax
aanbestedings- en bouwrechtadvocaat