Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe NMa richtsnoeren voor de zorgsector

Nieuwe NMa richtsnoeren voor de zorgsector

In 2002 heeft de NMa voor het eerst richtsnoeren voor de zorgsector gepubliceerd. Deze richtsnoeren zijn in 2007 ingetrokken en vervangen door nieuwe richtsnoeren. Vorige maand heeft de NMa ook de uit 2007 stammende richtsnoeren vervangen. De nieuwe richtsnoeren zijn te raadplegen via de website van de NMa. Voornamelijk aan de hand van zowel de eigen beschikkingenpraktijk als fictieve voorbeelden, legt de NMa in de richtsnoeren uit welke afspraken tussen marktpartijen in de zorg zijn toegesta...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd03 mei 2010
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
In 2002 heeft de NMa voor het eerst richtsnoeren voor de zorgsector gepubliceerd. Deze richtsnoeren zijn in 2007 ingetrokken en vervangen door nieuwe richtsnoeren. Vorige maand heeft de NMa ook de uit 2007 stammende richtsnoeren vervangen. De nieuwe richtsnoeren zijn te raadplegen via de website van de NMa.

 

Voornamelijk aan de hand van zowel de eigen beschikkingenpraktijk als fictieve voorbeelden, legt de NMa in de richtsnoeren uit welke afspraken tussen marktpartijen in de zorg zijn toegestaan en welke afspraken de concurrentie beperken en in principe verboden zijn. Ook legt de NMa in de richtsnoeren uit hoe concentraties (fusies, overnames en de oprichting van joint ventures) in de zorgsector worden beoordeeld.

Interessant is dat de NMa in de nieuwe richtsnoeren diverse soorten in de zorg veel voorkomende afspraken bespreekt. Zo wordt bijvoorbeeld uitgelegd dat zuivere kwaliteitsafspraken in beginsel de mededinging niet beperken en dus niet op mededingingsrechtelijke bezwaren stuiten. De NMa wijst er wel op dat sommige kwaliteitsaspecten, zoals openingstijden, extra service en wachttijden, als een concurrentieparameter kunnen worden aangemerkt. Afspraken hierover kunnen de mededinging dus wel beperken.

Het zal niet verbazen dat de klassieke verboden, zoals prijs- en marktverdelingsafspraken, in de nieuwe richtsnoeren nog steeds een prominente plaats innemen. Dergelijke afspraken stuiten bijna altijd op mededingingsrechtelijke bezwaren.

Voor zorgaanbieders die met elkaar afspraken willen maken, vormen de richtsnoeren een nuttig hulpmiddel bij het vormgeven van de afspraken. Hoewel de richtsnoeren 133 pagina’s tellen, kan het in de praktijk toch nog moeilijk zijn om te beoordelen of een bepaalde afspraak mededingingsrechtelijk is toegestaan. De toelaatbaarheid van een afspraak hangt namelijk bijna altijd af van de omstandigheden van het geval. Juist het beoordelen van deze omstandigheden brengt met zich mee dat de toepassing van mededingingsregels als lastig wordt ervaren.  Zorgaanbieders moeten zich echter niet uit het veld laten slaan. Een heleboel afspraken stuiten niet op mededingingsrechtelijk problemen, mits ze correct zijn vormgegeven.