Zoeken
  1. Nieuwe overgangsrecht WWZ aangekondigd: bevorderen aangaan vaste arbeidsovereenkomst (maatregel 3)

Nieuwe overgangsrecht WWZ aangekondigd: bevorderen aangaan vaste arbeidsovereenkomst (maatregel 3)

In mijn vorige artikel heb ik al genoemd dat minister Asscher nieuw overgangsrecht heeft aangekondigd in relatie tot de transitievergoeding. Hier bespreek ik de derde maatregel.De derde maatregel dient ter stimulans van het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op of na 1 juli 2015 wordt aangegaan, dan tellen arbeidsovereenkomsten die zijn geëindigd vóór 1 juli 2015 en die zijn onderbroken geweest met een periode van...
Artikel | 13 maart 2015 | Dirkzwager
6

In mijn vorige artikel heb ik al genoemd dat minister Asscher nieuw overgangsrecht heeft aangekondigd in relatie tot de transitievergoeding. Hier bespreek ik de derde maatregel.De derde maatregel dient ter stimulans van het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op of na 1 juli 2015 wordt aangegaan, dan tellen arbeidsovereenkomsten die zijn geëindigd vóór 1 juli 2015 en die zijn onderbroken geweest met een periode van langer dan drie maanden, niet mee voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding. De werknemer verliest door deze regel mogelijk een deel van zijn arbeidsverleden. Daar staat volgens minister Asscher tegenover dat deze werknemer nu wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Deze uitzondering geldt enkel voor het arbeidsverleden van vóór 1 juli 2015, en dus niet voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn aangegaan met tussenpozen van maximaal 6 maanden ná juli 2015. De prikkel is dus in feite beperkt tot het overgangsjaar 2015.