Zoeken
  1. 'Night of the proms' verliest onderscheidend vermogen

'Night of the proms' verliest onderscheidend vermogen

In een recente uitspraak van het Hof Den Haag over 'Night of the proms' is geoordeeld dat bij dit merk verwatering is opgetreden. De merkhouder van Night Of The Proms (PSE) probeerde de inschrijving van het merk The Classical Proms door AC tegen te gaan. Het Hof steekt daar nu een stokje voor. Het arrest toont aan waarom merkhouders consequent tegen merkinbreuken moeten (blijven) optreden.In het kader van de vraag naar het verwarringsgevaar oordeelt het Hof dat de enige gelijkenis tussen de m...
Artikel | 02 mei 2012 | Joost Becker
In een recente uitspraak van het Hof Den Haag over 'Night of the proms' is geoordeeld dat bij dit merk verwatering is opgetreden. De merkhouder van Night Of The Proms (PSE) probeerde de inschrijving van het merk The Classical Proms door AC tegen te gaan. Het Hof steekt daar nu een stokje voor. Het arrest toont aan waarom merkhouders consequent tegen merkinbreuken moeten (blijven) optreden.

In het kader van de vraag naar het verwarringsgevaar oordeelt het Hof dat de enige gelijkenis tussen de merken het woord 'proms' is. Dat is een zeer geringe gelijkenis, aldus het Hof.

AC heeft echter met succes aangevoerd dat PSE tweemaal is opgetreden tegen het gebruik van de aanduiding 'Night of the proms' en eenmaal tegen 'proms'. Dit terwijl AC tegelijk aanvoert dat er talloze 'proms' zijn die door anderen worden georganiseerd, waartegen PSE niet optreedt of is opgetreden (zoals 'Proms in de Peel', 'MAX Proms', 'Love Proms' etc.).

Dit (stilzitten) heeft de nodige consequenties voor de beschermingsomvang van het 'Night of the proms' merk. Immers, het Hof oordeelt dat '[d]oor deze gang van zaken enige verwatering [is] opgetreden en hebben de merken van PSE aan onderscheidende kracht ingeboet.' Het hof oordeelt dat niet kan worden gezegd dat het publiek de aanduiding 'proms' ziet als merk, omdat er geen verband wordt gelegd met een bepaalde aanbieder van evenementen. Het merk 'Night of the proms' heeft dus een zeer gering onderderscheidend vermogen gekregen. Om onder meer deze reden wordt aangenomen dat er geen verwarringsgevaar is.

Deze uitspraak toont eens temeer aan dat het van groot belang is dat merkhouders consequent optreden tegen vermeende inbreuken op hun rechten. Zo niet, dan lopen zij het risico dat hun merk verwatert, als gevolg waarvan de beschermingsomvang navenant afneemt, waardoor veel moeilijker tegen derden kan worden opgetreden. Merkhouders moeten ernaar streven verwatering te allen tijde te voorkomen.