Zoeken
  1. (Nog) geen Autoriteit Consument en Markt

(Nog) geen Autoriteit Consument en Markt

Hoewel 2013 inmiddels van start is gegaan, is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nog niet opgericht. Daarmee is de streefdatum voor oprichting van de ACM, de voorgestelde fusie van de toezichthouders Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit, gepasseerd.Tegen de verwachting in is het wetsvoorstel dat voor instelling van de ACM zou zorgdragen op vertraging gestuit in de Eerste Kamer. Behandeling van het wetsvoor...
Artikel | 03 januari 2013 | Sjaak van der Heul
Hoewel 2013 inmiddels van start is gegaan, is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nog niet opgericht. Daarmee is de streefdatum voor oprichting van de ACM, de voorgestelde fusie van de toezichthouders Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit, gepasseerd.
Tegen de verwachting in is het wetsvoorstel dat voor instelling van de ACM zou zorgdragen op vertraging gestuit in de Eerste Kamer. Behandeling van het wetsvoorstel staat gepland op 5 februari 2013. Indien het wetsvoorstel alsdan wordt goedgekeurd, zal oprichting op korte termijn kunnen plaatsvinden. De fuserende toezichthouders hebben immers alle benodigde voorbereidingen reeds voor 1 januari 2013 afgerond.