Zoeken
  1. Onbekende schulden uit erfenis

Onbekende schulden uit erfenis

Wanneer een nalatenschap zuiver wordt aanvaard, betekent het dat de erfgenaam vermogensrechtelijk in de plaats van de overledene treedt en dat de erfgenaam (mede)eigenaar wordt van alle bezittingen maar ook aansprakelijk wordt voor alle schulden van de overledene.Soms komt het voor dat een nalatenschap op het eerste gezicht positief lijkt, maar dat er later toch nog schulden zijn. Ook gebeurt het steeds vaker dat een nalatenschap die positief lijkt, later door een veel lagere opbrengst van ee...
Artikel | 13 maart 2013 | Dirkzwager
Wanneer een nalatenschap zuiver wordt aanvaard, betekent het dat de erfgenaam vermogensrechtelijk in de plaats van de overledene treedt en dat de erfgenaam (mede)eigenaar wordt van alle bezittingen maar ook aansprakelijk wordt voor alle schulden van de overledene.

Soms komt het voor dat een nalatenschap op het eerste gezicht positief lijkt, maar dat er later toch nog schulden zijn. Ook gebeurt het steeds vaker dat een nalatenschap die positief lijkt, later door een veel lagere opbrengst van een onroerende zaak (zoals een woning) alsnog negatief wordt. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wil nu erfgenamen tegemoet komen die onverwacht te maken krijgen met een schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden. Het moet dan wel gaan om situaties waarin de schuld nog niet te voorzien was en waarvan de erfgenamen dus nog niets wisten ten tijde van het aanvaarden van de nalatenschap.

In de wet (boek 4 van het Burgerlijk Wetboek) is het zo geregeld dat erfgenamen niet persoonlijk aansprakelijk zijn indien zij de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Wanneer een erfenis beneficiair aanvaard wordt moet de nalatenschap in beginsel worden afgewikkeld zoals in de wet bepaald. Dit betekent onder meer dat er een boedelbeschrijving moet worden opgemaakt. Steeds vaker wordt geadviseerd om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Er wordt alleen geadviseerd om zuiver te aanvaarden wanneer een erfgenaam zeker is dat de nalatenschap een positief saldo zal hebben. Een erfgenaam kan door een verklaring aangeven dat hij de nalatenschap zuiver aanvaardt, maar er kan ook zuiver worden aanvaard door feitelijk gedrag van een erfgenaam. Wanneer een erfgenaam zich banksaldi of goederen toegeëigend wordt hij geacht de nalatenschap te hebben te aanvaard. Zijn er dan nog (onbekende) schulden, dan moet de erfgenaam deze uit privévermogen voldoen.

De Staatssecretaris wil nu de wet gaan aanpassen. Erfgenamen kunnen straks de kantonrechter verzoeken om een machtiging om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, ook al hebben zij de nalatenschap in een eerdere fase al zuiver aanvaard. Totdat de wet is aangepast, is het van belang dat een nalatenschap alleen zuiver aanvaard wordt als de erfgenamen er zeker van zijn dat de nalatenschap ook daadwerkelijk positief is. Ook voor de situatie waarin een woning minder opbrengt dan verwacht, is ook nog de wetswijziging nog geen oplossing. Bij twijfel is het daarom altijd goed om een nalatenschap niet zuiver maar beneficiair te aanvaarden, dit blijft ook zo nadat de wet is gewijzigd. Het wijzigen van een wet kan lange tijd in beslag nemen, het is dus niet zo dat al op korte termijn de voorgestelde wijziging in werking zal treden.