Zoeken
  1. Ondertitels van films auteursrechtelijk beschermd

Ondertitels van films auteursrechtelijk beschermd

Stichting Brein heeft de Bierdopje.com en Simply Releases aangeschreven wegens het aanbieden van ondertitels (althans ondertitel bestanden) van films. Daarover zijn kamervragen gesteld, waarop de Staatssecretaris heeft geantwoord en zich uitlaat over de beschermbaarheid van ondertitels op grond van het auteursrecht.De vraag is wanneer en waarom er sprake is van inbreuk op het auteursrecht bij het ondertitelen van films zoals de ondertitelsites doen? Het antwoord luidt as volgt:"De dialogen ui...
Artikel | 24 december 2013 | Joost Becker
Stichting Brein heeft de Bierdopje.com en Simply Releases aangeschreven wegens het aanbieden van ondertitels (althans ondertitel bestanden) van films. Daarover zijn kamervragen gesteld, waarop de Staatssecretaris heeft geantwoord en zich uitlaat over de beschermbaarheid van ondertitels op grond van het auteursrecht.

De vraag is wanneer en waarom er sprake is van inbreuk op het auteursrecht bij het ondertitelen van films zoals de ondertitelsites doen? Het antwoord luidt as volgt:
"De dialogen uit een film zijn, net als een boek, auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat dialogen uit een film niet mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de toestemming van de rechthebbende, behoudens de beperkingen bij wet gesteld (art. 1 Auteurswet). Een vertaling van dialogen in ondertitels is een vorm van verveelvoudiging, waarvoor toestemming nodig is van de rechthebbende van de oorspronkelijke dialogen (art. 13 Auteurswet). Hetzelfde geldt voor de openbaarmaking daarvan via het internet (art. 12 Auteurswet).

De rechthebbende kan degene die zonder zijn toestemming voornoemde vertalingen vervaardigt en openbaar maakt, aanspreken op schending van zijn auteursrecht. De rechthebbende kan ook een website aanspreken, die weliswaar zelf geen inbreuk pleegt, maar wel de inbreuk faciliteert door daarvoor een platform te bieden. De rechter heeft verschillende malen geoordeeld dat dit onder omstandigheden een onrechtmatige daad oplevert (zie bijvoorbeeld: Rb. Utrecht, 26 augustus 2009, LJN:BJ6008, Hof Amsterdam, 16 maart 2010, LJN:BL7920, Rb. Haarlem, 9 februari 2011, LJN:BP3757)."

Oftewel het credo is om toestemming te vragen. Daarom stuurt de staatssecretaris naar eigen zeggen aan op manieren om het legale aanbod nog meer te stimuleren, door het verder versimpelen van het verkrijgen van toestemming van de rechthebbenden voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Dit kan zogezegd door de verstrekking van auteursrechtlicenties te vereenvoudigen.