1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Onjuiste jaarrekening= onjuiste boekhouding (1)

Onjuiste jaarrekening= onjuiste boekhouding

Een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland, die niet is gepubliceerd, gaat over een curator die een partij, die bestuurder was van de failliete besloten vennootschap op het moment van uitspreken van het faillissement, verantwoordelijk houdt voor het faillissementstekort wegens be­stuurdersaansprakelijkheid. De curator draagt hiervoor aan dat de bestuurder de boekhouding weigert te overleggen, op grond waarvan de curator ervan uit moet gaan dat de boekhouding onjuist door de bestuurder...
Leestijd 
Auteur artikel Chris Diks (uit dienst)
Gepubliceerd 31 oktober 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland, die niet is gepubliceerd, gaat over een curator die een partij, die bestuurder was van de failliete besloten vennootschap op het moment van uitspreken van het faillissement, verantwoordelijk houdt voor het faillissementstekort wegens be­stuurdersaansprakelijkheid. De curator draagt hiervoor aan dat de bestuurder de boekhouding weigert te overleggen, op grond waarvan de curator ervan uit moet gaan dat de boekhouding onjuist door de bestuurder is bijgehouden.

In dezelfde procedure houdt de curator ook de vorige bestuurder aansprakelijk voor het faillisse­ments­tekort. Hij was op het moment van het uitspreken van het faillissement geen be­stuurder (meer) van de gefailleerde besloten vennootschap.  De curator stelde dat deze bestuurder de administratie onjuist had bijgehouden.

Degene die bestuurder is op het moment van het uitspreken van het faillissement, is verplicht de administratie aan de curator te overleggen. Men gaat ervan uit dat wanneer er sprake is van een bestuurswissel, de vorige bestuurder de administratie aan de nieuwe bestuurder ter hand heeft gesteld. De vorige bestuurder kan derhalve nooit door de curator aansprakelijk worden gehouden voor het niet overhandigen van de administratie. Maar als de administratie niet door de huidige bestuurder aan de curator is overhandigd, hoe had hij dan tot zijn conclusie kunnen komen dat de vorige bestuurder de boekhouding onjuist had bijgehouden?

De curator leidde dit af uit de jaarrekeningen. De jaarrekeningen waren in dit faillissement overigens netjes tijdig door het bestuur van de besloten vennootschap gepubliceerd. De jaarrekeningen gaven echter aan dat de besloten vennootschap nauwelijks schulden had. Er werden ook weinig bedrijfs­activiteiten in de besloten vennootschap uitgeoefend, zo bleek uit de jaarrekeningen.

Er hadden zich natuurlijk diverse schuldeisers bij de curator gemeld, die hun claims indiende en die claims voorzagen van een onderbouwing, in de vorm van bijvoorbeeld overeenkomsten en facturen.  Wanneer de curator het totaal aan ingediende crediteurenvorderingen vergeleek met het bedrag aan schulden zoals die opgenomen was in de jaarrekeningen, bleek dat de jaarrekeningen niet juist waren. Daarnaast bleek uit de documentatie die de schuldeisers aan de curator ter beschikking stelden, dat sprake was van tal van bedrijfsactiviteiten,  in ieder geval veel meer bedrijfsactiviteiten dan die uit de jaarrekening volgde.

Kortom, de jaarrekeningen zoals gepubliceerd door de vorige bestuurder waren niet juist. Derhalve kwam de curator tot de conclusie dat de administratie van de vennootschap dus ook niet op orde was, ondanks dat de curator deze administratie nimmer had gekregen en niet kon controleren.

De rechtbank volgde de curator in zijn redenering en heeft niet alleen de huidige bestuurder ver­oordeeld tot betaling van het faillissementstekort wegens het niet overleggen van administratie, maar ook de vorige bestuurder vanwege het niet juist bijhouden van de administratie.

Kortom, het is belangrijk te beseffen dat ook vorige bestuurders van een besloten vennootschap aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het onjuist voeren van de administratie, ook al is deze administratie door de huidige bestuurder niet inzichtelijk gemaakt voor de curator.