Zoeken
  1. Onmiddellijke opzegging distributieovereenkomst gerechtvaardigd wegens IE-inbreuk

Onmiddellijke opzegging distributieovereenkomst gerechtvaardigd wegens IE-inbreuk

De inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht vormt volgens een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland grond voor onmiddellijke opzegging van een distributieovereenkomst door de houder van het IE-recht. Wat was er in deze zaak aan de hand?TTP distribueert artikelen van Lékué in Nederland. Lékué zegt de distributieovereenkomst (een duurovereenkomst) echter met onmiddellijke ingang op, omdat TTP artikelen van een concurrerend merk verkoopt. Die producten zouden inbreuk maken op een p...
Artikel | 19 april 2013 | Joost Becker
De inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht vormt volgens een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland grond voor onmiddellijke opzegging van een distributieovereenkomst door de houder van het IE-recht. Wat was er in deze zaak aan de hand?

TTP distribueert artikelen van Lékué in Nederland. Lékué zegt de distributieovereenkomst (een duurovereenkomst) echter met onmiddellijke ingang op, omdat TTP artikelen van een concurrerend merk verkoopt. Die producten zouden inbreuk maken op een patentrecht van Lékué. Mocht Lékué de overeenkomst met TTP onder de gegeven omstandigheden zomaar opzeggen?

De rechtbank oordeelt dat voldoende aannemelijk is dat TTP concurrerende producten van Silicone Zone verkoopt.  Lékué voert aan dat zij daartegen ernstige bezwaren heeft omdat Silicone Zone haar artikelen namaakt en inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Lékué stelt dat dit een doorn in het oog is en dat zij die imitaties die Silicone Zone op de markt brengt waar mogelijk bestrijdt. Bovendien zou TTP hiermee bekend zijn.

De rechtbank oordeelt om deze redenen dat het niet onbegrijpelijk is dat Lékué geen vertrouwen meer heeft in TTP als professionele distributeur. "Alleen al die omstandigheid maakt dat van Lékué niet kan worden gevergd dat zij de relatie met TTP hervat. Voor zover geoordeeld zou moeten worden dat in dit geval voor de opzegging van de overeenkomst een voldoende zwaarwegende grond vereist is, acht de voorzieningenrechter het feit dat TTP artikelen van Silicone Zone verkoopt voldoende zwaarwegend om de opzegging te rechtvaardigen."

Hiernaast speelt nog een rol dat met de belangen van TTP rekening is gehouden omdat Lékué - kennelijk - nog 3 maanden lang zaken heeft gedaan met TTP (de facto is een opzegtermijn van 3 maanden gehanteerd) en dat de producten van Lékué minder dan 10% van de omzet van TTP vertegenwoordigen.

De geëiste voorzetting van de distributie relatie wordt afgewezen.