Zoeken
  1. Onteigening Hilversum – fietspad N417: geen recht van opstal voor fietspad

Onteigening Hilversum – fietspad N417: geen recht van opstal voor fietspad

In het KB Hilversum geen verrassingen, toch een korte signalering.De provincie Noord-Holland verzoekt om gronden ter onteigening aan te wijzen voor de realisering van een vrij liggend fietspad in het kader van de reconstructie van de N417. De eigenaar van de Buitenplaats Uytwijck wil haar grond niet verliezen en dient een zienswijze in. De Kroon reageert op de ingediende zienswijzen, en overweegt onder meer:Noodzaak tot onteigening: recht van opstal niet voldoendeDe eigenaar voert aan dat voo...
Artikel | 21 april 2017 | Hanna Zeilmaker
In het KB Hilversum geen verrassingen, toch een korte signalering.

De provincie Noord-Holland verzoekt om gronden ter onteigening aan te wijzen voor de realisering van een vrij liggend fietspad in het kader van de reconstructie van de N417. De eigenaar van de Buitenplaats Uytwijck wil haar grond niet verliezen en dient een zienswijze in. De Kroon reageert op de ingediende zienswijzen, en overweegt onder meer:

Noodzaak tot onteigening: recht van opstal niet voldoende

De eigenaar voert aan dat voor de fietspaden en de dassentunnels kan worden volstaan met een recht van opstal. De Kroon overweegt dat zij geen reden ziet om te oordelen dat onteigening niet noodzakelijk is omdat zou kunnen worden volstaan met een recht van opstal. Kennelijk sluit de Kroon zich aan bij het standpunt van de provincie dat zij fietspaden vanwege een veilige en ongestoorde ligging hiervan en uit oogpunt van beheer altijd volledig in eigendom wil hebben en niet op basis van een recht van opstal.

Heeft u vragen over onteigening of gedoogplichten, dan wel over contracteren ter voorkoming van onteigening of een gedoogplicht? Belt u met Hanna Zeilmaker of Joske Hagelaars, specialisten onteigening bij Dirkzwager.