Zoeken
  1. Onteigening Neerijnen – Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden: een standaardKB …

Onteigening Neerijnen – Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden: een standaardKB …

In het KB Neerijnen geen verrassingen, toch een korte signalering.Onteigeningsplan Herinrichting Heesseltsche UiterwaardenDe Minster verzoekt om ten name van de Staat gronden in de uiterwaard aan te wijzen, voor de uitvoering van het bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden. Het project tot herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden dient een drieledig doel: het verhogen van de waterveiligheid, het verbeteren van de waterkwaliteit en het leveren van een bijdrage aan de natuur. Concreet z...
Artikel | 19 april 2017 | Hanna Zeilmaker
In het KB Neerijnen geen verrassingen, toch een korte signalering.

Onteigeningsplan Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden

De Minster verzoekt om ten name van de Staat gronden in de uiterwaard aan te wijzen, voor de uitvoering van het bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden. Het project tot herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden dient een drieledig doel: het verhogen van de waterveiligheid, het verbeteren van de waterkwaliteit en het leveren van een bijdrage aan de natuur. Concreet zullen er nevengeulen en strangen worden aangelegd, en morassen en zachthoutooibos worden aangelegd. Dit alles binnen de (op de te onteigenen gronden rustende) bestemmingen Natuur en (dubbelbestemming) Waterstaat-Uiterwaardengebied. Een grondeigenaar en de maatschap met overige vennoten waarin de eigenaar deelneemt verzet zich tegen de onteigening en dient een zienswijze in. De Kroon reageert op de ingediende zienswijzen, en overweegt onder meer met enkele wel bekende standaardoverwegingen het volgende.

Minnelijk overleg

De Staat heeft onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van compensatiegrond en heeft compensatiegrond aangeboden. De Staat heeft ook onderzocht of zij haar grondverwerving kan combineren met die van het waterschap en de provincie, maar de planningen lopen uiteen. De Staat is voor het project ‘gehouden aan haar eigen planning, die is toegesneden op de urgentie van de realisatie van het project’.

Schadeloosstelling

Standaardoverweging: De samenstelling en de hoogte van de schadeloosstelling staan Ons in het kader van de administratieve onteigeningsprocedure niet ter beoordeling, maar komen bij het ontbreken van minnelijke overeenstemming aan de orde in het kader van de gerechtelijke onteigeningsprocedure. In het kader van de administratieve onteigeningsprocedure wordt evenmin getreden in de vraag of alle schadecomponenten in de schadeloosstelling zijn opgenomen.

Verzoek om voorschot kosten deskundigen- en rechtsbijstand

De administratieve onteigeningsprocedure voorziet niet in een mogelijkheid tot vergoeding van deze kosten, maar die vergoeding kan deel uitmaken van de toe te kennen schadeloosstelling.

Heeft u vragen over onteigening of gedoogplichten, dan wel over contracteren ter voorkoming van onteigening of een gedoogplicht? Belt u met Hanna Zeilmaker of Joske Hagelaars, specialisten onteigening bij Dirkzwager.