Zoeken
  1. Onteigening: nieuwe Notitie aandachtspunten van Corporate Dienst!

Onteigening: nieuwe Notitie aandachtspunten van Corporate Dienst!

De Corporate Dienst van Rijkswaterstaat heeft een nieuwe notitie met aandachtspunten en aanbevelingen voor administratieve onteigeningsprocedures uitgebracht. De notitie van 14 januari 2014 is een herziene versie van de notitie van 12 december 2012 en bevat enkele belangrijke nieuwe aandachtspunten.Bij brief van 12 december 2012 heeft de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat voor het eerst een notitie verspreid met aandachtspunten en aanbevelingen voor het kunnen starten van de administratieve...
Auteur artikelHanna Zeilmaker
Gepubliceerd14 januari 2014
Laatst gewijzigd14 januari 2014
Leestijd 
De Corporate Dienst van Rijkswaterstaat heeft een nieuwe notitie met aandachtspunten en aanbevelingen voor administratieve onteigeningsprocedures uitgebracht. De notitie van 14 januari 2014 is een herziene versie van de notitie van 12 december 2012 en bevat enkele belangrijke nieuwe aandachtspunten.

Bij brief van 12 december 2012 heeft de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat voor het eerst een notitie verspreid met aandachtspunten en aanbevelingen voor het kunnen starten van de administratieve onteigeningsprocedures op grond van de titels II tot en met IIc en IV van de onteigeningswet. Met deze notitie gaf de Corporate Dienst op grond van bestendig Kroonbeleid meerdere aandachtspunten waarmee onteigenende partijen in een administratieve procedure rekening dienen te houden. Vandaag, 14 januari 2014, is er een nieuwe notitie van de Corporate Dienst verschenen. Deze nieuwe notitie vervangt integraal de eerdere notitie van 12-12-’12. De notitie is grotendeels hetzelfde als de eerdere notitie, maar bevat enkele belangwekkende nieuwe  aandachtspunten.

Zo verlangt de Corporate Dienst dat in het kader van het minnelijk overleg zorgvuldig wordt omgegaan met verzoeken van belanghebbenden om (nadere) informatie en motivering van de standpunten om onteigening. Dit kan volgens de CD betrekking hebben op het toezenden van stukken, het specificeren en toelichten van biedingen (al dan niet onder overlegging van taxatierapporten!!!), het plannen en nakomen van afspraken over het overleg. Ook verlangt de CD dat het overleg met belanghebbenden in alle gevallen ook na de indiening van het onteigeningsverzoek wordt voortgezet.

Van belang is verder dat de CD –verwijzend naar het vonnis van 14 augustus 2013 inzake de onteigening Leusden- hypotheekhouders in de administratieve procedure “vooralsnog” niet als belanghebbenden aanmerkt.

Heeft u vragen over de nieuwe Notitie of over onteigening? Belt u met Hanna Zeilmake of Joska Hagelaars, de onteigeningsadvocaten van Dirkzwager