Zoeken
  1. Onteigening Ontbrekende Schakel: logboeken mogen ontbreken!

Onteigening Ontbrekende Schakel: logboeken mogen ontbreken!

 In het KB Montferland van 23 maart 2017 maakt de Kroon duidelijk dat het verwervingslogboek niet ter inzage hoeft te worden gelegd.Onteigening Ontbrekende Schakel N316De beoogde onteigening heeft betrekking op de realisering van een gedeelte van de provinciale weg N316. De eigenaren van de benodigde gronden hebben een biologische melkveehouderij en wijzen op de aanmerkelijke gevolgen voor hun bedrijfsvoering. Zij geven de voorkeur aan compensatiegrond en dringen aan op een kavelruil. De Kroo...
Artikel | 13 april 2017 | Hanna Zeilmaker
 

In het KB Montferland van 23 maart 2017 maakt de Kroon duidelijk dat het verwervingslogboek niet ter inzage hoeft te worden gelegd.

Onteigening Ontbrekende Schakel N316
De beoogde onteigening heeft betrekking op de realisering van een gedeelte van de provinciale weg N316. De eigenaren van de benodigde gronden hebben een biologische melkveehouderij en wijzen op de aanmerkelijke gevolgen voor hun bedrijfsvoering. Zij geven de voorkeur aan compensatiegrond en dringen aan op een kavelruil. De Kroon reageert uitgebreid op de ingediende zienswijzen, en overweegt onder meer het volgende.

Formeel/procedureel De Kroon hoeft niet alle onderliggende stukken bij het ontwerpbesluit aan belanghebbenden toe te sturen.
In artikel 3:13, eerste lid, Awb is bepaald dat het bestuursorgaan het ontwerp van het te nemen besluit toezend aan de belanghebbenden.

De logboeken van het gevoerde minnelijk overleg maken geen deel uit van de ter inzage te leggen onteigeningsstukken.
De ter inzage te leggen onteigeningsstukken moeten een uitgewerkt en uitvoering inzicht geven in de oppervlakten van onroerende zaken die noodzakelijk zijn voor de aanleg van de te maken werken. De logboeken worden door de Kroon wel bij de ambtshalve beoordeling van de noodzaak van het onteigeningsverzoek betrokken en kunnen ook door belanghebbenden worden opgevraagd.

Noodzaak - minnelijk overleg Indien een belanghebbende een voorkeur heeft voor vervangende grond of een andere oplossing moet de verzoeker nagaan of hieraan kan worden tegemoetgekomen. Hierbij geldt dat de verzoeker gehouden is aan zijn eigen (op de urgentie van de aanleg van het werk toegesneden) planning.
Dat verzoeker de vraag om een kavelruil te onderzoeken gemotiveerd heeft afgewezen maakt niet dat het minnelijk overleg als onvoldoende en niet serieus moet worden beschouwd.

Heeft u vragen over onteigening of gedoogplichten, dan wel over contracteren ter voorkoming van onteigening of een gedoogplicht? Belt u met Hanna Zeilmaker of Joske Hagelaars, specialisten onteigening bij Dirkzwager.