Zoeken
  1. Ontwerp-omgevingsvergunning niet voldoende voor SDE+ aanvraag

Ontwerp-omgevingsvergunning niet voldoende voor SDE+ aanvraag

Voor de SDE+ subsidie geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. De dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke vereisten, geldt als de dag van ontvangst van de aanvraag.In de meeste gevallen zijn voor de productie-installatie een of meer vergunningen vereist. Op het moment dat u uw aanvraag indient, moeten deze vergunningen zijn afgegeven door het bevoegd gezag. Deze vergunningen dienen te worden meegestuurd met uw aanvraag voor de SDE+ subsidie.Voordat een omgevingsvergunning wor...
Artikel | 21 maart 2016 | Maarten Kole
Voor de SDE+ subsidie geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. De dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke vereisten, geldt als de dag van ontvangst van de aanvraag.

In de meeste gevallen zijn voor de productie-installatie een of meer vergunningen vereist. Op het moment dat u uw aanvraag indient, moeten deze vergunningen zijn afgegeven door het bevoegd gezag. Deze vergunningen dienen te worden meegestuurd met uw aanvraag voor de SDE+ subsidie.

Voordat een omgevingsvergunning wordt verleend, wordt eerst de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Belanghebbenden die door het verlenen van de omgevingsvergunning in hun belang worden getroffen, kunnen gedurende de inzagetermijn hun zienswijze kenbaar maken.

Bij uitspraak van 29 februari 2016 heeft het CBb beslist dat een ontwerp-omgevingsvergunning niet toereikend is voor een SDE+ verzoek. Uw aanvraag is pas volledig op het moment dat u over de daadwerkelijke omgevingsvergunning beschikt.