Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Ontwerpverantwoordelijkheid bij UAV-GC toch ook bij opdrachtgeefster

Ontwerpverantwoordelijkheid bij UAV-GC toch ook bij opdrachtgeefster

Vorig jaar oordeelde de bouwarbiters nog dat voor zover de aannemer op basis van de ontwerpstukken van de opdrachtgever eigen ontwerpactiviteiten moet ontplooien, de aannemer geacht wordt het ontwerp van de opdrachtgever te aanvaarden en kan geoordeeld worden dat de aannemer daarmee ook het risico voor het ontwerp van de opdrachtgever overneemt.Onlangs deden de bouwarbiters uitspraak in een zaak waarin opdrachtgeefster zich op dat uitgangspunt beriep. De arbiters oordeelde dat de opvatting da...
Auteur artikelIris Docter
Gepubliceerd26 januari 2018
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Vorig jaar oordeelde de bouwarbiters nog dat voor zover de aannemer op basis van de ontwerpstukken van de opdrachtgever eigen ontwerpactiviteiten moet ontplooien, de aannemer geacht wordt het ontwerp van de opdrachtgever te aanvaarden en kan geoordeeld worden dat de aannemer daarmee ook het risico voor het ontwerp van de opdrachtgever overneemt.

Onlangs deden de bouwarbiters uitspraak in een zaak waarin opdrachtgeefster zich op dat uitgangspunt beriep. De arbiters oordeelde dat de opvatting dat de aannemer bij de aanbesteding het risico van het ontwerp “overneemt” evident in strijd met de uitgangspunten van de UAV-GC is.

Deze laatste uitspraak lijkt mij juist, nu paragraaf 3 lid 2 UAV-GC bepaalt dat een opdrachtgever verantwoordelijk is voor de inhoud van alle informatie die door hem aan zijn aannemer ter beschikking is gesteld. In paragraaf 3 lid 3 UAV-GC wordt daaraan toegevoegd dat de opdrachtgever eveneens verantwoordelijk is voor de inhoud van de vraagspecificatie. Daartegenover staat natuurlijk wel de waarschuwingsplicht van de aannemer (paragraaf 4 lid 7 UAV-GC). Blijkens de Toelichting op de UAV-GC geldt voor de aannemer onder de UAV-GC een zwaardere waarschuwingsplicht dan onder de UAV 2012. Van aannemer wordt onder de UAV-GC actiever onderzoek verwacht en de fout of het gebrek hoeft minder evident te zijn.

Heeft u vragen over UAV-GC, UAV of andere vragen op het gebied van bouw- of aanbestedingsrecht? Bel of mail Iris Docter gerust.